ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז

מס' 2008390 מתאריך 21/03/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהדש/ 12/ 004/ 4תוכנית שד/מק/55/290
שרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 12/ 035/ 4היתר בניה
רחובותערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרח/ 12/ 036/ 4רח/מק/1/6/2010
רעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 12/ 040/ 4היתר בניה
אלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 12/ 049/ 4שימוש חורג משרדים למרפאת קופת חולים