ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2002001 מתאריך 09/01/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, לב השרון, שרוניםתוכניתמח/ 84כביש 55113/05/2007
חבל מודיעיןתוכניתגז/ 568פארק תעסוקה.
דרום השרון, חגורתוכניתשד/ 524/ 13שינוי יעוד מאזור מגורים לבעלי מקצוע ואיזור חקלאי לאזור מגורים א'.21/08/2002
גזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 14הקמת שכונת מגורים חדשה בצמוד למצליח.03/10/2002
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 13/ 18מתן זכות מעבר לרכב בש.צ.פ.12/12/2007
עמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 31שינוי יעוד מאזור מגורים א,חלוקת מגרש 184 לשני מגרשים,קביעת מגבלות והוראות בנין10/07/2003
שורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ 266קביעת הוראות בעניין זיקת הנאה למעבר הציבור וזיקת הנאה לחניה עבור הציבור.20/08/2006
טייבהתוכניתטב/ 2659עבר מתכנית בסמכות ועדה מקומית30/05/2002
נתניהתוכניתנת/ 700/ 19תוכנית נת/ 700/ 1901/10/2003
נס ציונהתוכניתנס/ 1/ 2/ בשינוי גובה המרתף והחלונות באזורי מגורים א'.20/10/2003
טייבהתוכניתטב/ 2910איחוד וחלוקה בהסכמה, שינוי יעוד ממגורים ג' לשביל.שינוי יעוד מש.צ.פ. למגורים ג'30/05/2002
נתניהתוכניתנת/ 603/ אתוכנית נת/ 603/ א07/07/2005
יבנהתוכניתבר/ 274קביעת אזורים למגורים , תוספת 2900 יח"ד וקביעת תכליות והוראות בניה.14/11/2002
לב השרון, שרוניםתוכניתמח/ 200תוכנית מח/ 200
רחובותתוכניתרח/ 2200שינוי ייעוד של מתחם א' משטח חקלאי לאזור מגורים, שצ"פ, מבני ציבור + גן הפקאן12/12/2007