ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2002002 מתאריך 29/01/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ 133/ 3הרחבת המושב.
נתניהתוכניתנת/ 552/ 21תוכנית נת/ 552/ 2116/06/2003
נתניהתוכניתנת/ 307/ 28/ 1תוכנית נת/ 307/ 28/ 130/11/2004
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 45/ גמימוש הנחיות תכנית המתאר לשינוי יעוד אזור מלאכה לשעבר למגורים17/03/2004
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 212תוכנית הצ/ 4/ 1/ 212
נתניהתוכניתנת/ 750/ 12תוכנית נת/ 750/ 1205/01/2004
נתניהתוכניתנת/ 750/ 12/ אתוכנית נת/ 750/ 12/ א31/07/2003
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3149ביטול חלק מגרש " חניה ציבורית" , ביטול "דרך לביטול" וביטול "איזור מגורים ב".17/07/2003
נתניהתוכניתנת/ 500/ 9תוכנית נת/ 500/ 908/12/2005
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 39/ בקביעת בינוי. קביעת זכויות בניה. תוספת קומה.22/03/2007
שרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 37תוכנית הצ/ 6/ 1/ 37
לב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 1/ 21/ 14תוכנית צש/ 1/ 21/ 1426/08/2003
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 139/ בתוכנית הצ/ 4/ 1/ 139/ ב31/07/2003
שרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 31;
נתניהתוכניתנת/ 537/ 2/ א/ 1חטיבת אלכסנדרוני שינוי יעוד של חלק מהש.צ.פ. ושטח ההכרזה למוזיאון.
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 41/ הא. קביעת זכויות בניה.31/10/2004
כפר סבאתוכניתכס/ 474הוספת זכויות בניה לשטח מסחרי קיים בק.קרקע בבניין מגורים קיים.26/08/2003
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 25/ לזתוכנית כס/ 1/ 25/ לז
כפר סבאתוכניתכס/ 133/ 1/ גתוכנית כס/ 133/ 1/ ג
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ טלהחיל את תכנית כס/ 1/ 1/ גג על תיקוניה ותכנית כס/ 1/ 1/ מ על תיקוניה19/12/2002
כפר סבאתוכניתכס/ 95/ 4/ בקביעת מס' יח"ד,קביעת זכויות בניה,קביעת בינוי06/04/2003
נתניהתוכניתנת/ 500/ 10תוכנית נת/ 500/ 1015/01/2004
לב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 1/ 21/ 13הרחבת קרית חינוך דרור.02/08/2006
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 186תוכנית הצ/ 4/ 1/ 186
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5097/ 1הקטנת שטח ציבורי פתוח מיוחד לפי מצב קיים. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים13/02/2003
נתניהתוכניתנת/ 548/ 29תוכנית נת/ 548/ 2924/06/2003
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6168תוספת יח"ד למגרש וקביעת הוראות בינוי להקמת מבנה מגורים בהתאם לנספח הבינוי03/02/2003
נתניהתוכניתנת/ 307/ 28/ י/ 2תוכנית נת/ 307/ 28/ י/ 201/10/2003
חבל מודיעין, גבעת כ"חבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 760איחסון ציוד דפוס