ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2002002 מתאריך 23/01/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 2009/ 3מתחם אברבנאל08/07/2010
חבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתחמ/ 76/ 5אזור מגורים א, ב, ג, ג מיוחד, ב.ציבור, מסחר, ת. דלק, אזור מלאכה ואחסנה, ספורט.
עמק חפר, בורגתהתוכניתעח/ 110/ 7הרחבה - שלב ב'.01/04/2004
לב השרון, ינובתוכניתצש/ 3/ 22/ 13.09/04/2002
רחובותתוכניתרח/ 2115/ 1מגורים לאוכלוסיה בוגרת06/04/2003
רחובותתוכניתרח/ 2000/ יהגדלת אחוזי הבניה המירביים באזור מגורים ב' שטחי שרות.קביעת תקן חניה.הוראות08/05/2002
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 128/ באיחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים של ח"ח 138,137,2,103/10/2002
דרום השרון, פתח תקוהתוכניתמח/ 64/ במחלף גת רימון.19/09/2007
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 123מחלף דרור.
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6150הוספת זכויות בניה במסגרת קומת הגג.08/05/2002
רחובותתוכניתרח/ 223/ 2/ דשיקום שכונות24/07/2002
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3207/ 1תוכנית ק/ 3207/ 1
חבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 20אחיסמך11/04/2002
פתח תקוהתוכניתפת/ 1268/ 65תוכנית פת/ 1268/ 6519/06/2006
גזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 14הקמת שכונת מגורים חדשה בצמוד למצליח.03/10/2002
עמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 34אחיעזר20/06/2002
פתח תקוהתוכניתפת/ 1244/ 9תוכנית פת/ 1244/ 902/06/2004
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 26/ 1גן יבנה24/07/2002
רחובותתוכניתרח/ 1101/ 7/ ג"מקבץ דיור רחובות"08/05/2002
עמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 36אחיעזר21/05/2002
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3265קביעת קו בניין לבנין הקיים לפי המצב הקיים קביעת הוראות בניה.30/05/2002
יבנהתוכניתיב/ 157/ 4החייאה וחידוש של שכונה עירונית ותיקה "שיכון חסכון" ע"י תוספת מכסימלית של בניה.31/07/2008
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 7/ 1תמ"א חלקית לתח' כח ורשת חשמל -תח' כח פנים ארצית גזר תוספת יח' במחזור משולב29/08/2002
חבל מודיעין, עמק לודתוכניתתממ/ 3/ 40תכנית מתאר מחוזית-מחוז מרכז-שינוי מס' 40- בית עלמין ברקת16/01/2003
שורקות, נחל שורקתוכניתתממ/ 3/ 48תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 48- צומת ראם04/12/2003