ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2002004 מתאריך 12/03/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, בית ברלתוכניתשד/ 1059יעוד קרקע למגורים, קייט, נופש ולמוסדות לימוד.16/03/1995
רחובותתוכניתרח/ 800/ ב/ 25שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג' מיוחד.הגדרת זכויות בניה.30/05/2002
ראש העיןתוכניתרנ/ 70.29/05/2003
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 3/ יאתוכנית הר/ 600/ 3/ יא21/06/2004
דרום השרון, צופיתתוכניתשד/ 111/ 4לשנות ייעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א' ולייעד שטחים ל - 12 יח"ד חדשות.28/02/2008
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 17/ 3תוכנית רח/ 2010/ 17/ 3
כפר סבאתוכניתכס/ 465חלוקה חדשה - שינוי יעוד מדרך למגורים ב'.קביעת קווי בנין13/02/2003
אלעדתוכניתאל/ 195/ 6/ זרובע D05/11/2002
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 17/ 4תוכנית רח/ 2010/ 17/ 4
דרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 119/ 30תוכנית שד/ 119/ 30
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 22/ ישינוי יעוד משצ"פ לאזור מיוחד מגורים או מסחר + משרדים,קביעת זכויות בניה12/08/2004
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 14שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאזור שטח למבני ציבור.31/10/2004
שהםתוכניתשה/ 69/ 30תוכנית שה/ 69/ 30
כפר סבאתוכניתכס/ 467שינוי יעוד משב"צ לאזור מסחרי, קביעת הוראות לזכויות בניה. הגדרת תכליות ושימושים05/01/2004
נתניהתוכניתנת/ 547/ 30תוכנית נת/ 547/ 3016/06/2003
חוף השרון, ארסוףתוכניתחש/ 10/ 5/ ט/ 1שינוי ייעוד חלקה 291 מאזור מסחרי לאזור מגורים15/03/2005
רחובותתוכניתרח/ 9/ חביטול דרך קיימת.הגדלת שטח לבניני ציבור ושינוי מיקומו.שינוי מיקומו של ש.צ.פ.03/02/2003
נס ציונהתוכניתנס/ 132/ 2תוכנית נס/ 132/ 2
טירהתוכניתטר/ 3004/ 2המרת שטח ציבורי פתוח (ש.צ.פ) לדרך חדשה, המרת חלק משטח מגורים ג' לדרך חדשה.08/01/2004
רמלהתוכניתלה/ 190/ 9/ אהקטנת קו בנין צדדי מ-3.00 מ' ל-2.18 מ' והגדלת אחוזי בניה למגורים10/07/2003
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 564/ 2רשימת שמושים חורגים.22/07/2003
נס ציונהתוכניתנס/ 125/ 1תוכנית נס/ 125/ 1
כפר סבאתוכניתכס/ 103/ 6/ בתוכנית כס/ 103/ 6/ ב14/09/2003
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 5/ 16קביעת תוספת לשטח בניה עיקרי קיים03/10/2002
הוד השרוןתוכניתהר/ 88/ 11/ טז/ 1תוכנית הר/ 88/ 11/ טז/ 101/04/2004
דרום השרון, גני עםתוכניתשד/ 213/ 6שינוי יעוד ממשק עזר לאזור מגורים מיוחד.05/05/2003
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 25/ לקביעת הוראות לזכויות בניה,קביעת הוראות לגובה המבנה03/07/2003
כפר סבאתוכניתכס/ 475שינוי יעוד משב"צ ודרך לאזור מגורים ב'. קביעת קוי בנין.27/02/2003
רמלהתוכניתלה/ 350/ א/ 6"בריכת מקורות ? שכ' יפה נוף"
פתח תקוהתוכניתפת/ 1205/ 52תוכנית פת/ 1205/ 5206/04/2003
דרום השרון, נוה ירקבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 653בקשה ועדה מקומית שד/ ש/ 653
עמק לוד, משמר השבעהבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 757שמוש חורג במבנה מאושר למטרת אחסון שלבי פלסטיק לתריסים
עמק לוד, משמר השבעהבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 756שנויים במבנה מאושר + תוספת והסבה לשמוש חורג למטרת אחסון כלי בית ואנסטלציה + הר
חוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ 2/ 21/ אהוספת זכויות בניה 60 מ"ר לתחנת תדלוק מדרג ב' עפ"י הוראות תמא/ 18.14/09/2003
חבל מודיעין, מזורבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 762שמוש חורג למטרת איחסון נייר ופלסטיק.
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 5/ 15תוספת 60 מ"ר שטח עיקרי המיועד לגלריה ולמרפסות.19/12/2002
עמק לוד, גנותבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 405קו ירקון מערבי גנות- מסובים
פתח תקוהתוכניתפת/ 2003/ 20תוכנית פת/ 2003/ 20