ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז

מס' 2002006 מתאריך 29/04/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 179/ 22אנסקי30/07/2002
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ מק/ 177/ 74שכונת רעות12/06/2003
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1255/ 41מנחם בגין21/11/2002
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1202/ 61רח' בן יהודה07/01/2003
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ מק/ 3/ גתוכנית ק/ מק/ 3/ ג24/10/2002
שורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ מק/ 204/ זתכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות08/08/2002
תוכניתשד/ מק/ 213/ 5גני-עם
תוכניתשד/ מק/ 111/ 6צופית
מצפה אפק, סביוןתוכניתשד/ מק/ 562/ 7גני-יהודה21/05/2003
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 10/ ב/ 17קרייית ראשון30/07/2002
נס ציונהתוכניתנס/ מק/ 81/ 4/ אאיחוד מגרשים01/10/2002
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 6/ 8/ 1חלוקת יחידת דיור דופלקס לשניים30/07/2002
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ מק/ 165/ 75שכונת מכבים12/06/2003
נתניהתוכניתנת/ מק/ 650/ 7/ אפינת אח"י דקר15/08/2002
שורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ מק/ 146/ 4מושב בית גמליאל30/07/2002
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1230/ 64רח' מרדכי חפץ21/11/2002
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1151/ 37רמת סיב
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1230/ 65שינוי קוי בנין
מצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ מק/ 2013/ 1"מרכז עסקים"14/03/2004
רחובותתוכניתרח/ מק/ 800/ א/ 4/ אתוכנית בסמכות וועדה מקומית - רחובות.14/10/2002
רחובותתוכניתרח/ מק/ 450/ 8/ 6תוכנית בסמכות וועדה מקומית - רחובות.30/07/2002
אלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 4/ גרובע B30/04/2003
אלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 3/ 2תכנית בסמכות ועדה מקומית - אלעד21/11/2002
ראש העיןתוכניתרנ/ מק/ 33תוכנית רנ/ מק/ 33
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ מק/ 3326כפר-קאסם - הקטנת קו בנין12/01/2003
רעננהתוכניתרע/ מק/ 1/ 418שינוי קו בנין21/07/2002
לודתוכניתלד/ מק/ 142/ 2שינוי בהוראות בינוי אדריכלי
רמלהתוכניתלה/ מק/ 1000/ 9/ גאזור התעשיה נשר רמלה01/07/2003
זמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ מק/ 141/ 19איחוד וחלוקה מחדש07/05/2006
נתניהתוכניתנת/ מק/ 750/ 15שינוי תכנית בינוי מאושרת31/10/2002
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ מק/ 5133חלוקה בהסכמה31/10/2002
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 22/ 3/ 6כפר אריה30/07/2002
ראש העיןתוכניתרנ/ מק/ 10/ ב/ 1הגדלת מס' יח' דיור14/10/2002
דרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ מק/ 118/ 15קיבוץ ניר אליהו31/10/2002
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ מק/ 5/ 17גלי מודיעין25/06/2002
ראש העיןתוכניתרנ/ מק/ 47רחוב אפק14/10/2002
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 179/ 30שינוי קו בנין בחזית21/07/2002
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1152/ 14תוכנית פת/ מק/ 1152/ 1431/10/2002
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1269/ 13פתח תקווה09/07/2002
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 9/ 41תוספת 2 יח"ד30/07/2002
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 1/ 14/ יגבריכת שחיה05/09/2002
רעננהתוכניתרע/ מק/ 1/ 383/ אאחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים14/10/2002