ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2002008 מתאריך 13/05/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 5/ 1תוכנית שד/ 19/ 5/ 1
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 163תוכנית מש/ 7/ 1/ 163
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 25/ לההגדלת שטחי בניה.15/04/2004
לב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 1/ 21/ 14תוכנית צש/ 1/ 21/ 1426/08/2003
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3113/ 1הגדלת שטח עיקרי,שטח שירות ומספר קומות.הקטנת קו בנין אחורי וצדדי כפי שקיים.01/10/2003
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 53/ בשינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג' מיוחד.05/01/2004
נתניהתוכניתנת/ 500/ 10תוכנית נת/ 500/ 1015/01/2004
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 148תוכנית מש/ 7/ 1/ 148
נתניהתוכניתנת/ 750/ 6/ גתוכנית נת/ 750/ 6/ ג21/09/2003
מצפה אפק, כוכב יאירתוכניתשד/ 1002/ 13הגדלת זכויות בניה למגורים,שינוי קווי בנין למגורים,שינוי קווי בנין לבריכה.05/01/2004
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 4/ 4/ אהגדלת זכויות הבניה במגרש 22/233 , רח' פלח הרימון מס' 1.28/11/2005
דרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ 118/ 13תוספת תכלית/ שימוש "אולם אירועים" באזור נופש וספורט של התכנית שד/ 118/ 3.31/08/2005
הוד השרוןתוכניתהר/ 88/ 11/ טז/ 1תוכנית הר/ 88/ 11/ טז/ 101/04/2004
רחובותתוכניתרח/ 1200/ 53שינוי יעוד חלק מחלקה 199, משטח המיועד לבניני ציבור, לשטח המיועד למוסד ציבורי.16/06/2003
רמלהתוכניתלה/ 150/ 13תוספת שטח בניה למגורים מ-37.0% לקומה ל-49.20% לא כולל חדר מדרגות.04/09/2003
הוד השרוןתוכניתהר/ 88/ 11/ יזתוכנית הר/ 88/ 11/ יז22/03/2004
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 177תוכנית הצ/ 2/ 1/ 177
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 62/ 1/ 2שינוי ייעוד מגרש מס' 29 (ארעי) מייעוד "מסחרי" לייעוד "מגורים א'"17/07/2003
דרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ 86/ 11איחוד וחלוקה של מגרשים כמשמעותם בפרק ג' סעיף ז' בהסכמת הבעלים,19/12/2002
דרום השרון, נוה ירקבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 656סככה חקלאית לכלים וציוד חקלאי ומיון ירקות.
הוד השרוןבקשה ועדה מקומיתהר/ ש/ 477בקשה לשמוש חורג למחסן מכירה ביגוד וריהוט.
חבל מודיעין, כפר טרומןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 766הצבת שילוט פרסומת מחלבת גל.
מודיעין-מכבים-רעותבקשה ועדה מקומיתמר/ ש/ 29הקמת תורן לאנטנות בגובה 30 מ' ש. חורג