ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2002019 מתאריך 02/06/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מצפה אפק, כוכב יאירתוכניתשד/ 1002/ 11הגדלת שטח חניה ושטח מחסן05/01/2004
הוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 11/ א.19/09/2002
גזר, שעלביםתוכניתגז/ 28/ 24בית עלמין21/08/2002
נס ציונהתוכניתנס/ 123הרחבת פארק המדע.05/11/2002
רחובותתוכניתרח/ 2011שינוי מקרקע חקלאית לאזור תחנת דלק מדרגה ג'.19/12/2002
זמורה, יבנה, רחובות, שורקותתוכניתמח/ 140תוכנית מח/ 14028/10/2002
חבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתגז/ 416/ 23תוכנית גז/ 416/ 2303/07/2003
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5130שינוי יעוד משטח חקלאי לדרכים כתשתית לפיתוח גני-תקוה.19/12/2002