ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2002011 מתאריך 05/06/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 11שינוי ייעוד מחקלאי למגורים24/07/2002
רחובותתוכניתרח/ 2115/ 1מגורים לאוכלוסיה בוגרת06/04/2003
עמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 33פיצול מגרש בהסכמה לבעלי מקצוע מס' 91 לשלושה מגרשים נפרדים לפי פרק ג' סימן ז21/08/2002
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 232תוכנית הצ/ 4/ 1/ 232
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 205/ 11חלוקת החלקה לשני מגרשים א' ו-ב' ושינוי יעוד של מגרש ב'19/09/2002
רחובותתוכניתרח/ 2005/ א/ ב/ 3הגדלת זכויות הבנייה,שינוי מס' קומות מירבי מ-6 קומות ל8 קומות.קביעת הוראות בניה06/11/2003
שורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 264זכויות בניה באיזור חקלאי12/09/2002
שורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ 266קביעת הוראות בעניין זיקת הנאה למעבר הציבור וזיקת הנאה לחניה עבור הציבור.20/08/2006
נתניהתוכניתנת/ 547/ 25/ בבית כנסת23/01/2003
שורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 278תוכנית בר/ 278
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 15/ 42ה. הרחבת רח' פלוטיצקי.28/02/2008
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 282יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת פיתוח והרחבת הקיבוץ בניית 138 יח"ד.22/07/2003
גזר, רמלה, מצליחתוכניתמח/ 209מחלפון מצליח דרך מס' 40 לרח' קלאוזנר.21/01/2010
תוכניתתמא/ 10/ א/ 2/ 3תכנית מתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת החשמל - מסילת ברזל באתר רוטנברג19/01/2003