ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2002011 מתאריך 24/06/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 178בית אריזה לתוצרת חקלאית
פתח תקוהתוכניתפת/ 1232/ 9/ דלקבוע הוראות בניה ובינוי למגרשים ריקים31/12/2002
רחובותתוכניתרח/ 800/ א/ 22/ 1איחוד וחלוקה,הגדלת אחוזי הבניה,הגדלת מס' הקומות,הגדלת מס' הקומות.06/11/2003
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 2/ 3/ 141. שינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור מגורים מיוחד.29/09/2005
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 58/ 15המרת שטחי שירות (מחסנים ומחסנים טכניים) לשטחים עיקריים13/09/2005
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 18תוכנית הר/ 1000/ 19/ 1806/04/2003
נתניהתוכניתנת/ 500/ 9תוכנית נת/ 500/ 908/12/2005
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 180תוכנית מש/ 7/ 1/ 180
עמק לוד, חמדתוכניתגז/ 386/ 12שינוי יעוד ; זכויות24/07/2005
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 169תוכנית הצ/ 5/ 1/ 169
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 13תוכנית הר/ 1000/ 19/ 1314/07/2004
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 340חלוקת המגרש לשני מגרשים מגרש לבית בודד ומגרש לבית דו משפחתי.07/07/2005
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 195/ אשינוי יעוד מש.צ.פ. לדרך.05/01/2004
מצפה אפק, סביוןתוכניתשד/ 562/ 8תוספת זכויות בנייה,שינוי בקו בנין צידי מ-4 מ' המותרים ל-2.00 מ'.23/01/2003
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 5/ 18קביעת תוספת לשטחי בניה עיקריים בק.מרתף תוך ניצול חללים קיימים מתחת למבנה.05/01/2004
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ ו/ 4בננית חדרים על הגג.22/07/2003
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ ו/ 5חישוב שטחים בחלל גג הרעפים באזור מגורים א', א' מיוחד ב', ב' מיוחד.29/09/2005
גזר, רמות מאירתוכניתגז/ 12/ 15הפרדת מגרשים מס' 48 ו-348, נחלה מפוצלת, לשני מגרשים27/05/2003
ראש העיןבקשה ועדה מקומיתרנ/ ש/ 45סלקום ישראל בע"מ
לודתוכניתלד/ 632/ 2דיור מוגן - סה"כ 80 יח"ד.
שרונים, כפר יונהבקשה ועדה מקומיתהצ/ ש/ 371בקשה לשמוש חורג מתקן תקשורת פלאפון + פרטנר.