ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2002012 מתאריך 19/06/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 109/ 1קביעת הנחיות מפורטות לשימושים השונים באזורים המפורטים בתכנית13/08/1998
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3036/ 1.
שהםתוכניתשה/ 69/ 9/ 13.31/12/2002
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 584/ 4תוכנית זמ/ 584/ 4
פתח תקוהתוכניתפת/ 1212/ 64תוכנית פת/ 1212/ 6412/09/2002
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5125יצירת רצועת שצ"פ, שתהווה רצועת פעילותפנאי ונופש .16/06/2003
טייבהתוכניתטב/ 2966שינוי תוואי דרך בהתאם לתשריט המוצע.ביטול דרך משולבת והמרתה לשביל פרטי.10/07/2003
קסם, כפר בראתוכניתק/ 3299שינוי יעוד חלק משטח צבורי פתוח לשטח לבניני ציבור.19/09/2002
דרום השרון, יהוד-נווה אפריים, מצפה אפק, יהוד-מונוסון, סביון, יהודתוכניתמח/ 19077/78
נתניהתוכניתנת/ 537/ 27/ אתוכנית נת/ 537/ 27/ א19/09/2002
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5129שינוי יעוד משטח חקלאי לדרכים כתשתית לפיתוח גני תקווה,קביעת רוחב דרכים19/09/2002
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 152/ בשינוי היעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים א' מיוחד והגדלת מספר יחידות הדיור19/09/2002
הוד השרוןתוכניתהר/ 453/ 4אזור תעסוקה גיל-עמל22/12/2011
דרום השרון, הוד השרון, כפר סבאתוכניתמח/ 162ליעד שטח בתכנית להקמת גשרים גשרונים, מחלף סוקולב ונגישות לחצרים.
חוף השרון, שרונים, אבן יהודה, בית יהושעתוכניתמח/ 212סעיף 77, 78 הרחבת דרך מס' 553 בקטע שבין צומת בית יהושע לצומת תל יצחק.
דרום השרון, אלישמעבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 618קדוח נפט גז מגד - 3.
תוכניתתמא/ 37/ א/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת למערכת הולכה מכלול ימי23/01/2003
שקמים, יואבתוכניתתמא/ 16/ דתכנית מתאר ארצית לסילוק אשפה -שינוי מס' ד- אתר סילוק פסולת מרכזי "כלנית"30/10/2003
שרונים, כפר יונהתוכניתתממ/ 3/ 53תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 53 -מקב"ת ינוב