ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2002013 מתאריך 03/07/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טייבהתוכניתטב/ 2593שכ' מגורים חדשה עבור הבדווים מתל מלחתה19/06/2006
חבל מודיעין, גבעת כ"חתוכניתגז/ 518/ 10איחוד וחלוקה , שינוי יעוד , הוראות בניה06/04/2003
חבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתחמ/ 76/ 5אזור מגורים א, ב, ג, ג מיוחד, ב.ציבור, מסחר, ת. דלק, אזור מלאכה ואחסנה, ספורט.
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5114הקמת שכונת מגורים אשר תשלים את הרצף התכנוני עירוני הקייםמדרום לה19/09/2002
עמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 140/ 5רחבת מושב כפר הרא"ה ב- 42 מגרשי מגורים חד משפחתיים28/10/2002
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 130/ גלאפשר הקמת מבני שרות בחצרות בתי מגורים צמודי קרקע בשטחים בהם קיימות תכניות10/07/2003
רעננהתוכניתרע/ 2009תוכנית רע/ 2009
רעננהתוכניתרע/ 2011תוכנית רע/ 2011
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 82/ אתוכנית הצ/ 2/ 1/ 82/ א05/01/2004
נתניהתוכניתנת/ 552/ 19שינוי יעוד מאזור מגורים ז' לאזור מגורים מיוחד.03/02/2003
עמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 23גנות05/11/2002
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 7/ 36/ 2א. שינוי תכלית מחניה לשטחי משרדים ללא תוספת קומות וללא שינוי בקוי הבנין ה05/11/2002
נתניהתוכניתנת/ 555/ 10פינוי והריסת מבנה מסוכן אחד מתוך 5 בניינים קיימים בחלקה והקמת מבנה חדש במקום03/02/2003
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3154הקצאת שטח לבניית מתחם מגורים בן 1800 יח"ד23/05/2012
נתניהתוכניתנת/ 500/ 4/ גתוכנית נת/ 500/ 4/ ג06/04/2003
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 9/ 5/ 4שינוי יעוד משטח לבניה ציבורית ושטח ציבורי פתוח לדרך.19/12/2002
נתניהתוכניתנת/ 750/ 14תוכנית נת/ 750/ 1405/11/2002
רעננהתוכניתרע/ 2012מאזור חקלאי לאזור מגורים א' ו-ג ש.פ.פ. שטח מסחרי, שטח למוסד, שטח בניני ציבור.
פתח תקוהתוכניתפת/ 2003/ 20/ אשינוי הוראות בדבר בינוי והוספת קומות למספר הקומות המותר, הגדלת מס' יח"ד.05/11/2002
תוכניתתמא/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל31/07/1986
תוכניתתמא/ 19/ 2תכנית מתאר ארצית -בתי עלמין- שינוי בהוראות30/10/2003
כפר סבאתוכניתתממ/ 3/ 32תכנית מתאר מחוזית מחוז המרכז-שינוי מס' 32-כפר סבא צפון מערב27/03/2003
תוכניתתמא/ 13/ 5/ ים - תיכוןתמ"א, חלקית, לחופים -שינוי מס' 5- העברת צנרת למתקני התפלה וצנרת תמלחות10/02/2003
דרום השרון, גבעת השלשהתוכניתתממ/ 3/ 50תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 50 - גן הפיקוס גבעת השלושה