ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2002014 מתאריך 17/07/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
כפר סבאתוכניתכס/ 447שיקום וחיזוק שכונות23/01/2003
כפר סבאתוכניתכס/ 133/ 1/ בשיקום וחיזוק שכונות23/01/2003
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 34/ דשיקום וחיזוק שכונות23/01/2003
רחובותתוכניתרח/ 2115/ 1מגורים לאוכלוסיה בוגרת06/04/2003
רחובותתוכניתרח/ 3000פרסום לפי סעיף 77-78.
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 22/ חשינוי בינוי קביעת זכויות.23/01/2003
פתח תקוהתוכניתפת/ 2002/ 12תוכנית פת/ 2002/ 1217/07/2003
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 173קביעת קווי בנין ואחוזי בניה למבנים הקיימים בהתאם למצב הקיים.27/02/2003
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1004/ 4הרחבת דירות מגורים,שינויי קווי בניין,שיפוץ חזית,תוספת שטחי שירות לכלל הדיירים19/12/2002
אלעדתוכניתאל/ 195/ 6/ זרובע D05/11/2002
גזר, משמר דודתוכניתגז/ 11/ 12אתר ההנצחה לחיל ההנדסה.16/06/2003
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 9/ 20/ א/ 11תוכנית הר/ 600/ 9/ 20/ א/ 1119/12/2002
שהםתוכניתשה/ 25הוספת שטח עיקרי ושטח שרותי (נטו).03/10/2002
אלעדתוכניתאל/ 195/ 3/ 1אזור לשירותים עירוניים
דרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 28תוכנית הר/ 290/ 2805/11/2002
פתח תקוהתוכניתפת/ 1215/ 17תוכנית פת/ 1215/ 1728/06/2006
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 338איחוד וחלוקה בין חלקות 157 + 158, שינוי ייעוד מגורים א' למגורים א' מיוחד05/01/2004
רחובותתוכניתרח/ 1250/ 41/ בתוכנית רח/ 1250/ 41/ ב
שורקות, ברנרתוכניתבר/ 286לקבוע הנחיות תכנוניות להקמת בריכות01/10/2003
פתח תקוהתוכניתפת/ 383/ 3קביעת זכויות והוראות בניה, שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב'.18/05/2005
תוכניתתממ/ 3/ 12תכנית מתאר מחוזית-מחוז מרכז-שינוי מס' 12- רכבת קלה תת קרקעית ובמפלס הקרקע25/12/2003
תוכניתתמא/ 31/ א - שינוי מס 3תמ" משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליה תמא/ 31/ א - שינוי מס' 3 בהוראות10/02/2003
ראשון לציוןתוכניתתממ/ 3/ 52תממ/ 3 שינוי מס 52 - דרום ראשלצ