ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2002014 מתאריך 12/08/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, גבעת השלשהתוכניתשד/ 462/ 10להסדיר את הפעילות בגן האירועים הקיים במסגרת חוקי התכנון והבניה.04/09/2007
עמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 1הכנת תכנית מתאר מפורטת למושב אביחיל16/12/2010
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 103/ אשינוי יעוד חלקה 42 מאזור חקלאי לאזור למשק חקלאי - מדגרות04/09/2003
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 175תחנת תדלוק.
ראש העיןתוכניתרנ/ 70.29/05/2003
גזר, פדיהתוכניתגז/ 5/ 11איחוד וחלוקה בהסכמה שינוי מציבורי למגורים18/05/2005
לב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 4/ 22/ 22תוכנית צש/ 4/ 22/ 22
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 5תוכנית הר/ 1000/ 19/ 517/01/2005
לב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 1/ 21/ 14תוכנית צש/ 1/ 21/ 1426/08/2003
טייבהתוכניתטב/ 3068שינוי יעוד מאזור חקלאי07/03/2010
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 195חלוקה מגרשי מגורים+שינוי יעוד משצ"פ למגורים ולדרך וממגורים לדרך ומדרך למגורים.15/02/2005
דרום השרון, עינתתוכניתשד/ 470/ 13הקצאת שטח למבני משק חקלאיים המיועדים לגידול בעלי חיים04/09/2007
שורקות, ברנרתוכניתבר/ 15/ 9תוספת שטח למגורים עבור תוספת חברים בקבוץ עד שנת 2020 (כ-50 יח"ד).18/05/2005
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 534/ 3/ 5שינוי ייעוד משטח למוסדות מרפא נופש מלונאות ובתי אבות לאזור מגורים ב'27/05/2003
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 63תוספת שטל עיקרי ושטח שרות בקומת עמודים מפולשת שניה. ללא תוספת יח"ד.01/10/2003
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 521/ 9שינוי יעוד משטח מסחרי לשטח מגורים משולב במסחר.
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 1/ בשינוי יעוד מאזור חקלאי ליעודים שונים, קביעת אזור מגורים ב' מיוחד.22/03/2004
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 138/ גאיחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת בעלים, שינוי יעוד ממגורים א' למגורים א מיוחד14/07/2004
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 229/ גשינוי יעוד המגרש מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב' והגדלת מס' יח"ד המותר מ2 ל8.30/11/2006
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 511/ 2לקבוע זכות מעבר לרכב דרך שצ"פ על מנת לאפשר נגישות למגרשי מגורים ב-ת.ב.ע זמ/ 5127/05/2003
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 86הגדלת שטח עיקרי ב- 22.03 מ"ר במגרש 2343.15/04/2004
הוד השרוןתוכניתהר/ 58/ 3/ ההרחבת חדרי גג בקומה ד'.18/05/2005
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 73שינוי יעוד מאזור מגורים ב' ל- ג', שטחי בניה עיקריים, שטחי שרות, מס' קומות ....05/01/2004
רחובותתוכניתרח/ 550/ א/ 6/ אתוספת שטח שרות של כ-50 מ"ר אשר יתוספו לדירה הצפונית.20/10/2003
גזר, שעלביםתוכניתגז/ 28/ 29הוספת שטח עיקרי.17/01/2005
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 45/ 5קביעת זכות מעבר לרכב (ז.מ.ל) ב-ש.צ.פ.26/06/2003
מזרח השרון, זמרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 417בינוי אזור חקלאות וחממות, זמר.
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 34/ ב/ 3תוספת 2 יח"ד מ-9 יח"ד ל-11 יח"ד, תוספת קומה, הקלה באחוזי הבניה, שינוי בקוי בני06/04/2003