ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2002015 מתאריך 11/09/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 29/ אשינוי יעוד משטח לבנין צבורי לאזור מגורים ג'.26/06/2003
אלעדתוכניתאל/ 195/ 6/ גחלוקת חלקה,קביעת אזור מגורים ג',קביעת זכות מעבר להולכי רגל,קביעת קווי בנין08/01/2004
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3298תוכנית ק/ 3298
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 22/ ישינוי יעוד משצ"פ לאזור מיוחד מגורים או מסחר + משרדים,קביעת זכויות בניה12/08/2004
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 8/ ב/ 5תוספת זכויות בניה עיקריות מ-160% ל-164% ע"ח שטחי השרות ל-2 יח"ד בכל קומה...
נתניהתוכניתנת/ 750/ 19שינוי בינוי, הגדלת מס' יח"ד ומס' קומות, הגדלת שטחים עיקריים ושטחי שרות.15/04/2004
ראש העיןתוכניתרנ/ 199/ המתעשיה לאזור תעשיה מעורב.
לודתוכניתלד/ 132/ 2הגדלת אחוזי בניה של שטח שימוש עיקרי מ-16% ל-250.59% והגדלת שטח מרתף חניה10/07/2003
אלעדתוכניתאל/ 195/ 6/ חהוספת שטחי שרות על קרקעיים עבור מחסנים אשר ישמשו את בעלי הדירות לאחסון.21/09/2003
אלעדתוכניתאל/ 195/ 6/ יהגדלת שטחי בניה המירביים המותרים ללא תוספת יח"ד, קביעת קו בנין למרפסות.21/09/2003
פתח תקוהתוכניתפת/ 1154/ 38תוספת 3 קומות סיעודי/ מורכב למוסד סיעודי קיים.
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 82הגדלת שטח עיקרי ב-70 מ"ר ל-250 מ"ר הגדלת שטחי מרתף ב- 50 מ"ר ל- 100 מ"ר.03/06/2009
טייבהתוכניתטב/ 3101העלאת אחוזי בניה, קביעת 4 קומות במקום 3 קומות.
טייבהתוכניתטב/ 3105קביעת חזית מסחרית, הגדלת אחוז הבניה, הקטנת קו בנין לפי המוצע בתשריט.24/10/2007
פתח תקוהתוכניתפת/ 1230/ 60בית הברון שינוי יעוד ממגרש מיוחד - דיור מוגן לקשיש.08/01/2009
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 182קביעת קווי בנין ואחוזי בניה למבנים הקימים בהתאם למצב הקיים.23/05/2004
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 20/ 2שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור בית עלמין (בית עלמין קיים) לדרך ולש.צ.פ.05/02/2006
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 414תחנת שאיבה של הקו המזרחי איגוד ערים דן.
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתפת/ ש/ 1169שמוש חורג למסחרי.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 13/ 14/ 5תוספת זכויות של 9.0 מ"ר בשטח עקרי לטובת יחידת דיור בקומה ג'.22/03/2004
כפר סבאתוכניתכס/ 443/ 1שינוי יעוד קרקע מ-מסחרי ל-אזור מגורים ב' מיוחד, קביעת זכויות בניה, קביעת בינוי17/04/2005
גזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 20חלוקת מגרש מקצועי מס' 105 לשלושה מגרשים, הריסת מבנים, גדרות ופרגולה.18/05/2005
טירהתוכניתטר/ 2522קביעת קוי בנין ואחוזי בניה למבנים קימים בהתאם למצב הקיים, קביעת הוראות בניה.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 6/ ב/ 6תוספת אחוזי בניה ללא תוספת יח"ד, תוספת זכויות בניה מקומה לקומה, תוספת ק-ג'.13/09/2005
עמק חפר, חניאלתוכניתעח/ 142/ 6/ 1הרחבת מגרש מגורים מס' 526 על חשבון נחלה מס' 64 ללא שינוי זכויות בניה.14/09/2003
גלילית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 416בקשה להיתר בניה של M2
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתפת/ ש/ 1172מתקן בזק כהגדרתו בחוק בזק שינוי ממונופול בגובה 30 מ' בהיתר למונופול בגובה 42 מ
שורקות, חבל יבנהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 419קו אספקת מים ממתקן התפלה אשדוד למפא"ר
חוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 31/ 17הקמת שכונת מגורים שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים, לדרכים.07/09/2004
טייבהתוכניתטב/ 3137מחקלאי למסחר ומשרדים, מחקלאי לש.פ.פ.(מקום התכנית בדרך 444)