ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2002017 מתאריך 07/10/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גזר, נעןתוכניתגז/ 30שטח לתחנת תדלוק ושרותי דרך.13/09/2005
רחובותתוכניתרח/ 800/ א/ 26שינוי מיקום שצ"פ במגרש.קביעת זכות מעבר בתחום השצ"פ.קביעת זכויות10/07/2003
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 103/ אשינוי יעוד חלקה 42 מאזור חקלאי לאזור למשק חקלאי - מדגרות04/09/2003
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 5/ 1תוכנית שד/ 19/ 5/ 1
לב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 1/ 21/ 14תוכנית צש/ 1/ 21/ 1426/08/2003
דרום השרון, חגורתוכניתשד/ 524/ 16שינוי יעוד מאזור מגורים לבעלי מקצוע לאזור מגורים א'.31/07/2003
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 7/ 1שינוי יעוד משטח פתוח צבורי מיוחד ומשטח לטיפול נופי
דרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ 118/ 13תוספת תכלית/ שימוש "אולם אירועים" באזור נופש וספורט של התכנית שד/ 118/ 3.31/08/2005
דרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ 156/ 1תוכנית שד/ 156/ 1
דרום השרון, מתןתוכניתשד/ 104/ 9/ א/ 4המרת יעוד קרקע, קביעת: שימושים ותכליות,זכויות בניה,איחוד וחלוקה מחדש- במתן16/05/2012
חוף השרון, בצרהתוכניתחש/ 12/ 17/ אהוספת שימוש של מסחר וקביעת הוראות לחנויות בשטח המסחרי.
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 17קביעת זכויות והוראות בניה בנחלה חקלאית.
חוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 30מתחם הסילו-שימור, שיחזור ובינוי משלים.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 139/ גקביעת הוראות לפיתוח מתחם מגורים ע"י: הגדלת מס' המגרשים מ-14 ל-17.23/09/2004
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 173/ אשינוי יעוד מש.צ.פ.-למסחר משרדים וחניה ציבורית, למסחר, משרדים, ש.צ.פ, וש.ב.צ.26/12/2007
דרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ 434/ 11איחוד וחלוקה של מגרש מס' 91 ל- 2 מגרשים ללא שינוי יעוד הקרקע.22/07/2003
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 175שינוי יעוד מדרך ציבורית לדרך משולבת, ש.צ.פ. ומגורים א'.
דרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 594/ 28משטח למבני ציבור לשטח לתחנת תדלוק.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 3שינוי בשיעור התכסית לשטח עקרי עד ל-120 מ"ר הגדלת שטח הבניה העיקרי ל-180 מ
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 82/ בשינוי יעוד מש.צ.פ לדרך משולבת, מדרך משולבת לש.צ.פ. קביעת הוראות בניה.
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 413קו מחבר שפכי יבנה למט"ש אשדוד.
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3112/ 5שינוי יעוד מאזור מיוחד דיור מוגן לאוכלסיה מבוגרת ליעווד מגורים ג' מיוחד.
גזר, חלדהתוכניתגז/ 14/ 15תחנת שאיבה23/01/2008
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 128/ אלשנות יעוד מגרש 2066 מאזור מסחרי ומאזור ש.פ.פ לאזור מגורים סה"כ 2 יח"ד .26/08/2003
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3156תוספת שטחים חדר על הגג ומעלית.01/10/2003
רחובותתוכניתרח/ 228/ 8יעוד המגרש למוסד - בית אבות. הגדלת יח"ד מ- 85 יח"ד ל- 130 יח"ד.
דרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ 90/ 16תןספת שטחים עיקריים ושטחי שירות.10/07/2003
לודתוכניתלד/ 213/ 4שינוי יעוד הקרקע מאזור מגורים א' למסחרי.02/04/2008
לב השרון, נצני עזתוכניתצש/ 5/ 22/ 12שינוי יעוד הקרקע מיעוד אזור משקי עזר למגורים א' ופיצול משק מס' 92 ל- 3 מגרשים.31/07/2003
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ יאקביעת זכויות בניה.04/09/2003
גזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 25איחוד ח"ח 106 ביעוד חקלאי וש.צ.פ. עם ח' 30 מגורים בישוב חקלאי...14/08/2003
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 19/ 38/ 6הגדלת מס' יחידות הדיור בבית קיים.07/09/2004
חבל מודיעיןתוכניתמח/ 211תוכנית מח/ 211
הוד השרוןבקשה ועדה מקומיתהר/ ש/ 478בקשה ועדה מקומית הר/ ש/ 478
דרום השרון, גן חייםבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 657שמוש חורג גן אירועים
דרום השרון, נוה ימיןבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 658מגד 4 גבעת עולם
פתח תקוהתוכניתפת/ 1241/ 1/ אתחמ"ש בית משפט, תוספת שמושים לשטח ביעוד ש.ב.צ.26/06/2003