ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2002032 מתאריך 29/09/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טייבהתוכניתטב/ 2678.21/09/2003
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5094שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי לאזור מגורים מיוחד, המיועד להקמת מבנה לדיור מוגן06/04/2003
שורקות, גן רוהתוכניתבר/ 109/ 2קביעת הנחיות עיצוב אדריכלי למבנים, פרטי פתוח שטח, תגמירים למבנים, דרכים, ו03/07/2003
גזר, מצפה אפק, נצר סרניתוכניתמח/ 170.14/07/2004
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 149שינוי ייעוד מאיזור חקלאי למגורים "א' מיוחד", לשצ"פ, שב"צ, למגרש ספורט ודרך23/05/2004
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 410פיתוח שכונה במסגרת מדיניות תכנית האב של כפר יונה ע"י שינוי ייעוד קרקע03/02/2003
נתניהתוכניתנת/ 750/ אחניות למגורים19/12/2002
פתח תקוהתוכניתפת/ 178/ 3/ אתוכנית פת/ 178/ 3/ א08/11/2005
טייבהתוכניתטב/ 2925איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים. קביעת חזית מסחרית + חניה בקומת חניה ומפרץ.08/01/2004
טירהתוכניתטר/ 2495קביעת קו בנין לדרך 1.8 מ' במקום 5 מ'. הריסת המסומן להריסה.31/07/2003
טייבהתוכניתטב/ 2949תוכנית טב/ 2949
שורקותתוכניתבר/ 437/ 10/ אתוכנית בר/ 437/ 10/ א
טייבהתוכניתטב/ 2909תוכנית טב/ 2909
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 171הגדלת מס' היח"ד בחלקה 16 במבנה דו-משפחתי . סה"כ מ-5 יח"ד ל-6 יח"ד בשטח18/05/2005
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 23/ 1לקבוע הוראות:סביבתיות,שלביות למרכז התחבורה,תנאים למתן היתרי בניה.04/09/2003