ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2002018 מתאריך 02/10/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק חפרתוכניתעח/ 63/ 16הגדלת שטח בניה,שינויים נקודתיים בקוי בנין לבניה עיקרית.05/05/2003
לב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 0/ 2/ 65.
לב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 0/ 2/ 60.
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 105/ אמזרח תל-מונד05/01/2012
גזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 23מגורים לבעלי מקצוע ל- 2 מגרשים 119/1 119/2 .31/12/2002
חבל מודיעין, שילתתוכניתגז/ 159/ 11תוכנית גז/ 159/ 1106/04/2003
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 89/ אשינוי משטח חקלאי, דרכים וש.צ.פ למגורים א' מיוחד, ב', מסחר, ש.ב.צ, ש.צ.פ.04/09/2008
נס ציונהתוכניתנס/ 191/ אשינוי יעוד משטח לבניני ציבור לאזור מגורים מיוחד.13/02/2003
חוף השרון, ארסוףתוכניתחש/ 10/ 5/ ט/ 1שינוי ייעוד חלקה 291 מאזור מסחרי לאזור מגורים15/03/2005
רעננהתוכניתרע/ 1/ 506שינוי יעוד קרקע מאיזור מסחרי לאיזור מגורים ב' דמוי א' בחלק מהחלקה - מגרש א'27/05/2003
הוד השרוןתוכניתהר/ 8/ א/ 7תוכנית הר/ 8/ א/ 723/01/2003
רחובותתוכניתרח/ 9/ חביטול דרך קיימת.הגדלת שטח לבניני ציבור ושינוי מיקומו.שינוי מיקומו של ש.צ.פ.03/02/2003
רחובותתוכניתרח/ 2200שינוי ייעוד של מתחם א' משטח חקלאי לאזור מגורים, שצ"פ, מבני ציבור + גן הפקאן12/12/2007
עמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 1/ 22תוכנית עח/ 1/ 2231/12/2002
דרום השרון, שדה חמדתוכניתשד/ 168/ 2אזור מסחר ושירותים שדי-חמד
רחובותתוכניתרח/ 2005/ יאקביעת שטח למחלף הכניסה הצפונית לרחובות.25/09/2006
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 3/ 2אתר הנצחה מודיעין.18/03/2003
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 282יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת פיתוח והרחבת הקיבוץ בניית 138 יח"ד.22/07/2003
הוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 33תוכנית הר/ 485/ 33
לודתוכניתלד/ 752מאזור מגורים ג' לש.ב.צ. קביעת זכויות ומגבלות בניה בש.ב.צ.20/08/2007
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעור19/12/1995
זמורהתוכניתתממ/ 3/ 31תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז - שינוי מס' 31 - הרחבת תחום תכנון קרית עקרון
תוכניתתמא/ 31/ א/ 12/ 1תמ"א משולבת לבניה לפיתוח ולקליטת עליה-שינוי מס'1 לקטע 12-איתור תחנת תדלוק19/01/2003
שרונים, תל מונדתוכניתתממ/ 3/ 44תכנית מתאר מחוזית - מחוז מרכז - שינוי מס' 44 - הרחבת היישוב תל-מונד