ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2003001 מתאריך 15/01/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 3/ 1גן יבנה22/07/2003
טייבהתוכניתטב/ 2864שינוי יעוד אזורים,קביעת חזית מסחרית.הריסת המסומן להריסה.06/04/2003
כפר סבאתוכניתכס/ 2/ 4שינוי יעוד מאזור לבניה ציבורית ליעודים שונים.06/04/2003
לב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 0/ 2/ 65.
לב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 0/ 2/ 60.
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3038תכנית מתאר מקומית מס' ק/3038
ראש העיןתוכניתמח/ 72/ אדרך ראשית מס' 5 (חוצה שומרון).27/05/2003
עמק לודתוכניתמח/ 150שינוי ייעוד שטח חקלאי ודרך למתחם "חנה וסע"15/03/2005
שורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 7שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים וממגורים לחקלאות.01/10/2003
טירהתוכניתטר/ 2394תוכנית טר/ 2394
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 161קביעת חזית מסחרית במגרש.27/05/2003
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 13/ 19פינוי בניני מגורים קיימים ובנייתם מחדש09/11/2004
רחובותתוכניתרח/ 950/ 30שינוי מאיזור מגורים א' לאיזור מגורים א' מיוחד.27/05/2003
פתח תקוהתוכניתפת/ 1266/ 9תוכנית פת/ 1266/ 905/05/2003
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5056/ 1תכנית אחוד וחלוקה בהסכמת בעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.13/03/2003
שורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 265אזור מסחר ושירותים צומת ראם31/12/2006
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 346שינוי יעוד חלקה 76 מאזור מסחרי לאזור מגורים א'01/10/2003
ראש העיןתוכניתרנ/ 220תוכנית רנ/ 22008/02/2005
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6098/ אהוספת זכויות בניה וקביעת שטחי שירות מעל ומתחת לקרקע, הוספת שימושי משרדים13/03/2003
נתניהתוכניתנת/ 603/ אתוכנית נת/ 603/ א07/07/2005
פתח תקוהתוכניתפת/ 1233/ 30תוכנית פת/ 1233/ 3017/07/2003
לב השרון, עמק חפר, שרוניםתוכניתמח/ 137/ אכביש 57 - עוקף כפר יונה24/03/2010
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 282יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת פיתוח והרחבת הקיבוץ בניית 138 יח"ד.22/07/2003
דרום השרון, הוד השרון, כפר סבאתוכניתמח/ 162ליעד שטח בתכנית להקמת גשרים גשרונים, מחלף סוקולב ונגישות לחצרים.
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 34/ ב/ 3תוספת 2 יח"ד מ-9 יח"ד ל-11 יח"ד, תוספת קומה, הקלה באחוזי הבניה, שינוי בקוי בני06/04/2003
לודתוכניתלד/ 752מאזור מגורים ג' לש.ב.צ. קביעת זכויות ומגבלות בניה בש.ב.צ.20/08/2007
חוף השרון, לב השרוןתוכניתתממ/ 3/ 57תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 57 כפר הגולף ואזה"ת אילנות
נושאמחוז מרכזנושא כללי