ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2003002 מתאריך 27/01/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טייבהתוכניתטב/ 2899תוספת קומה,הגדלת אחוזי הבניה.הקטנת קו בנין אחורי,קביעת הוראות בניה.15/03/2005
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 263/ 3תוכנית זמ/ 263/ 3
טייבהתוכניתטב/ 2844תוכנית טב/ 2844
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 17/ 3תוכנית רח/ 2010/ 17/ 3
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 17/ 4תוכנית רח/ 2010/ 17/ 4
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 296תוכנית הצ/ 1/ 1/ 29605/06/2008
זמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 325/ 2תוכנית זמ/ 325/ 2
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 4/ 5תוכנית מד/ 4/ 5
ראש העיןתוכניתרנ/ 28ביטול שביל ושינוי יעוד משביל למגורים.
חבל מודיעין, בארות יצחקתוכניתגז/ 440/ 27שינוי יעוד במגרש ב' מאזור תעשיה למגרש מסחרי, לתעשיה, מלאכה, תצוגה ומסחר25/06/2006
מזרח השרון, זמרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 417בינוי אזור חקלאות וחממות, זמר.
דרום השרון, גבעת השלשהתוכניתשד/ 650/ 7מעבדה לבדיקות מים וביוב. מאזור ציבורי פתוח לשטח למתקנים הנדסיים.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 258מאזור חקלאי לאזור חקלאי מיוחד.
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 177/ 87הגדלת שטח עיקרי ב-48 מ"ר.01/08/2004
טייבהתוכניתטב/ 3134תוספת 4 קומות במקום 2 קומות, הקטנת קוי בניה, קביעת הוראות בניה.29/12/2005
עמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 141/ 7דרכים פנימיות.14/09/2003
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 187שינוי קו בניין אחורי, הגדלת אחוזי בניה, קביעת הוראות וזכויות בניה.23/05/2004
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 189שינוי קוי בנין בחזית צפונית, מזרחית, מערבית, הגדלת אחוזי בניה, קביעת הוראות וז24/09/2009
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 190קביעת קו בנין בחזית מזרחית, צפונית, מערבית ודרומית, הגדלת מס' יח"ד, ומס' קומות24/10/2007
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 191שינוי קוי בנין בחזית מזרחית, צפונית, דרומית, הגדלת אחוזי בניה, מס' קומות...
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 193שינוי קו בנין בחזית דרומית, הגדלת אחוזי בניה, קביעת הוראות וזכויות בניה.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 50ביטול דרך קיימת והמרתה לחקלאי, שינוי יעוד שטח מגורים לשטח חקלאי ולדרך מוצעת.
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 25/ לטתוספת זכויות בניה.
כפר סבאתוכניתכס/ 345/ דקביעת קו בנין קדמי 2.30 מ' בקומת מרתף.
רעננהתוכניתרע/ 1/ 531תוספת שטחים עיקריים05/01/2004
רחובותתוכניתרח/ 800/ ב/ 31תוספת שטח 25 מ"ר לקומה + 50 מ"ר לדירת גג תוספת קומה סה"כ 5 קומות.דירות מרווחות05/01/2004
הוד השרוןבקשה ועדה מקומיתהר/ ש/ 482בית מגורים
חוף השרון, כפר נטרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 424קווי הולכה לביוב כפר נטר