ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2003003 מתאריך 12/02/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נתניהתוכניתנת/ 650/ 3כביש חבצלת
עמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 128/ 1/ אכביש גישה למחלף חבצלת.
עמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 140/ 9שינוי יעוד של חלק מחלקה 2 בגוש 8368 קביעת הוראות בניה27/05/2003
ראש העיןתוכניתמח/ 167כביש מס' 10 ראש העין - חיבור לכביש 444.11/08/2009
גזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 157/ 12/ אתוכנית גז/ 157/ 12/ א
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 29/ אשינוי יעוד משטח לבנין צבורי לאזור מגורים ג'.26/06/2003
גזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ מק/ 157/ 20תחנת דלק
נס ציונהתוכניתנס/ 180תוכנית נס/ 180
דרום השרון, כפר סירקיןתוכניתשד/ 969/ גתוכנית שד/ 969/ ג13/05/2007
הוד השרוןתוכניתהר/ 1203איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים ושינוי מאיזור חקלאי למגורים ג', שצ"פ, שב"צ ודרכי17/03/2011
שורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 279בית עובד
נתניהתוכניתנת/ 547/ 30תוכנית נת/ 547/ 3016/06/2003
נס ציונהתוכניתתממ/ 3/ 35תוכנית תממ/ 3/ 35
לב השרון, עמק חפר, שרוניםתוכניתמח/ 137/ אכביש 57 - עוקף כפר יונה24/03/2010
הוד השרוןתוכניתהר/ 1400/ 3"אולימפיה"
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 25/ לקביעת הוראות לזכויות בניה,קביעת הוראות לגובה המבנה03/07/2003
נתניהתוכניתנת/ 548/ 28תוכנית נת/ 548/ 2816/06/2003
רמלהתוכניתלה/ 150/ 13תוספת שטח בניה למגורים מ-37.0% לקומה ל-49.20% לא כולל חדר מדרגות.04/09/2003
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 534/ 3/ 5שינוי ייעוד משטח למוסדות מרפא נופש מלונאות ובתי אבות לאזור מגורים ב'27/05/2003
שורקות, חבל יבנה, צופיהבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 434הרחבת מוסד צופיה
שורקות, חבל יבנה, צופיהתוכניתבר/ 285תוכנית בר/ 285
נושאמחוז מרכזנושא כללי