ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2003010 מתאריך 11/06/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 22/ 42הרחבת בית עלמין ושכונת מגורים בדרום מזרח ראשל"צ.25/07/2006
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 256תחנת תדלוק.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 71יעוד קרקע מחקלאי לגן אירועים.15/03/2005
עמק לודתוכניתגז/ 342/ 7.
נתניהתוכניתנת/ 800/ 37תוכנית נת/ 800/ 3711/05/2004
נתניהתוכניתנת/ 700/ 19תוכנית נת/ 700/ 1901/10/2003
אלעדתוכניתאל/ 195/ 3/ 1אזור לשירותים עירוניים
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3307תוכנית ק/ 3307
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3305אזור תעשיה, מלאכה, מסחר, משרדים ונופש וספורט.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3306אזור תעשיה, מלאכה, מסחר, משרדים ונופש וספורט.
טירהתוכניתטר/ 2348הקטנת דרך קיימת מרוחב 10 מ' ל-8 מ' והמרת השטח המוקצה למגורים ג'.04/09/2003
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 53/ בשינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג' מיוחד.05/01/2004
טייבהתוכניתטב/ 3067קביעת חזית מסחרית.שינוי יעוד מאזור מגורים,הריסת המסומן להריסה.ביטול קונטור.07/09/2004
רמלהתוכניתלה/ 190/ 9/ אהקטנת קו בנין צדדי מ-3.00 מ' ל-2.18 מ' והגדלת אחוזי בניה למגורים10/07/2003
דרום השרון, הוד השרון, כפר סבאתוכניתמח/ 162ליעד שטח בתכנית להקמת גשרים גשרונים, מחלף סוקולב ונגישות לחצרים.
דרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ 434/ 11איחוד וחלוקה של מגרש מס' 91 ל- 2 מגרשים ללא שינוי יעוד הקרקע.22/07/2003
הוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 33תוכנית הר/ 485/ 33
אלעדתוכניתאל/ 195/ 25תקנון הגדלת אחוזי הבניה עבור שטח עיקרי ושטחי שרות במגרשים המיועדים לבניני צבור02/06/2004
לודתוכניתתממ/ 3/ 61תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז - שנוי מס 61 - א. ת. לוד (צפון מערב)