ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2003011 מתאריך 04/06/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טייבהתוכניתטב/ 2755קביעת חזית מסחרית על המגרש. קביעת שתי יחידות דיור לקומה.14/09/2003
טייבהתוכניתטב/ 2701קביעת חזית מסחרית.הקטנת קווי בנין,העלאת אחוזי בניה,הריסת גדרות.18/02/2004
רחובותתוכניתרח/ 800/ א/ 26שינוי מיקום שצ"פ במגרש.קביעת זכות מעבר בתחום השצ"פ.קביעת זכויות10/07/2003
רמלהתוכניתלה/ 242/ 1/ אתוספת שטחי בניה, קביעת מבנים להריסה לצורך מימוש והסדרת מערך דרכים23/06/2005
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 72/ 2שינוי מערך המגרשים באזור מגורים א'.22/07/2003
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 45/ גמימוש הנחיות תכנית המתאר לשינוי יעוד אזור מלאכה לשעבר למגורים17/03/2004
חוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ 21/ 17לאחד ולחלק מחדש,לשנות יעוד של חלק מחלקה,קביעת הוראות, תנאי בניה וקווי בנין.20/10/2003
נס ציונהתוכניתמח/ 174תוכנית מח/ 17413/10/2009
נס ציונהתוכניתנס/ 1/ 1/ א/ 1קביעת שימושים, זכויות ומגבלות בניה.01/10/2003
שורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 265אזור מסחר ושירותים צומת ראם31/12/2006
נתניהתוכניתנת/ 750/ 12תוכנית נת/ 750/ 1205/01/2004
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 6/ 70א. שינוי יעוד משביל להולכי רגל ושטח ציבורי פתוח לדרך.01/10/2003
לב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 1/ 21/ 14תוכנית צש/ 1/ 21/ 1426/08/2003
טייבהתוכניתטב/ 3073העלאת אחוזי בניה.תוספת קומה רביעית.הקטנת קווי בניה. קביעת קונטור בניה.04/09/2003
דרום השרון, חגורתוכניתשד/ 524/ 16שינוי יעוד מאזור מגורים לבעלי מקצוע לאזור מגורים א'.31/07/2003
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 564/ 2רשימת שמושים חורגים.22/07/2003
נתניהתוכניתנת/ 700/ 18תוכנית נת/ 700/ 1825/07/2006
טייבהתוכניתטב/ 3075קביעת חזית מסחרית על המגרש.קביעת חניה ציבורית.26/08/2003
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 6/ ב/ 5תוכנית רצ/ 1/ 6/ ב/ 505/01/2004
עמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 26גנות14/08/2003
פתח תקוהתוכניתפת/ 1241/ 77/ אתוכנית פת/ 1241/ 77/ א04/09/2003
גזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 24הכשרת קרקע חקלאית כריית חול והטמנת פסולת יבשה-נען.26/12/2007
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 63תוספת שטל עיקרי ושטח שרות בקומת עמודים מפולשת שניה. ללא תוספת יח"ד.01/10/2003
עמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 131/ 19החלפת שטחים בתחום מגרש 499 בין אזור מגורים בנחלה לבין אזור חקלאי בנחלה.05/01/2004
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ ו/ 4בננית חדרים על הגג.22/07/2003
לודתוכניתלד/ 132/ 2הגדלת אחוזי בניה של שטח שימוש עיקרי מ-16% ל-250.59% והגדלת שטח מרתף חניה10/07/2003
אלעדתוכניתאל/ 195/ 6/ חהוספת שטחי שרות על קרקעיים עבור מחסנים אשר ישמשו את בעלי הדירות לאחסון.21/09/2003
אלעדתוכניתאל/ 195/ 6/ יהגדלת שטחי בניה המירביים המותרים ללא תוספת יח"ד, קביעת קו בנין למרפסות.21/09/2003
דרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ 90/ 18כביש עוקף גבעת חן שינוי יעוד קרקע מחקלאית לדרך, קביעת קוי בנין לדרך המוצעת.30/12/2004
עמק לוד, יגלתוכניתגז/ 391/ 38שינוי יעוד משטח למגורי בעלי מקצוע למגורים.10/07/2003
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 86הגדלת שטח עיקרי ב- 22.03 מ"ר במגרש 2343.15/04/2004
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 73שינוי יעוד מאזור מגורים ב' ל- ג', שטחי בניה עיקריים, שטחי שרות, מס' קומות ....05/01/2004
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6172המרת חלק משביל לאזור מגורים א', המרת שטח לבניני ציבור לשביל להולכי רגל.17/07/2003
לב השרון, נצני עזתוכניתצש/ 5/ 22/ 12שינוי יעוד הקרקע מיעוד אזור משקי עזר למגורים א' ופיצול משק מס' 92 ל- 3 מגרשים.31/07/2003
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ יאקביעת זכויות בניה.04/09/2003
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 64הזזת גבולות המגרשים בעקבות טעות בתכניות החלוקה.26/08/2003
מצפה אפקתוכניתמח/ 218השפד"ן מרכז שרותים הנדסיים לטיפול במים ושפכים.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 357חלוקת חלקה ל-2 מגרשי מגורים א', שינוי גודל מגרש לבניית יחידת דיור אחת.05/01/2004
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 17/ א/ 4קביעת הוראות בדבר המשק תוקפה של תכנית הר/ 600/ 17/ א.22/07/2003
גזר, שורקותתוכניתמח/ 215שיפור תוואי למסילת הרכבת לאזור יסודות ויצירת מפגש דו מפלסי עם כביש 3.09/08/2006
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3074/ 2"גבעת שמואל צפון"
שורקותתוכניתבר/ 2020הסדרת פעילות יצרנית שלא למטרות חקלאיות במבנה פל"ח בחלקה א'.05/02/2009
יבנהתוכניתיב/ 133/ 4מתן אישור לגג קונזולי סביב מבנה קיוסק קיים בשטח כולל של 64 מ"ר .21/09/2003
שורקות, נחל שורקתוכניתתממ/ 3/ 48תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 48- צומת ראם04/12/2003