ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2003009 מתאריך 17/06/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ 433/ 10/ 2.
עמק לוד, משמר השבעהתוכניתגז/ 314/ 21איחוד וחלוקה; שינוי יעוד , זכויות בניה15/03/2005
פתח תקוהתוכניתפת/ 1234/ 20שינוי תכנית מתאר מקומית פתח-תקוה20/12/2005
רחובותתוכניתרח/ 9/ זהגדלת מס' היח"ד מ-47 יח"ד בשני המגרשים, ל-76 יח"ד בשני המגרשים.23/09/2004
טירהתוכניתטר/ 2203/ 1תוכנית טר/ 2203/ 1
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 50ביטול דרך קיימת והמרתה לחקלאי, שינוי יעוד שטח מגורים לשטח חקלאי ולדרך מוצעת.
ראשון לציוןתוכניתמח/ 220השלמה למחלף השבעה דרכים 4/44 - רביע דרום מערבי.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 170/ 2/ א/ 9הוספת 65 מ"ר שטחי שרות לזכויות הבניה לקירוי חניה וחלק מהחצר האחורית.14/07/2004
רחובותתוכניתרח/ 550/ ד/ 20/ 6הגדלת זכויות בניה מ- 12 ל-20 יח"ד השטח המסחרי ללא שינוי, הגדלת מס' ק' מ- 5 ל-831/07/2008
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 2/ 3/ 16שינוי יעוד חלקה 74 מש.צ.פ. למגורים א' , וב' ,ולש.ב.צ.- צפון ראשל"צ17/07/2006
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 34/ גקביעת זכויות בניה בשטח לבניני ציבור.פינת רח' טלר וחרל"פ.28/11/2005
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3341שינוי יעוד חלק מדרך קיימת לשביל ולמגורים ג', אחוד וחלוקה בהסכמה, קביעת הוראת ב
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6176מאזור מלאכה קלה אחסנה ומוסכים לאזור משרדים + מסחר בקומת קרקע רח' העצמאות.19/03/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 60/ 3/ 9הוספת 120 מ"ר לשטחים העיקריים והפחתתם מהשטחים למטרות שרות.13/09/2005
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 199שינוי בקוי בנין, הגדלת אחוזי הבניה, הגדלת מס' יח"ד, קביעת הוראות בניה.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 201שינוי בקוי בנין, הגדלת אחוזי בניה, הגדלת מס' יח"ד, קביעת אחוזי בניה.13/09/2005
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 15/ 65ביטול הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש, במתחם - N.05/01/2004
טירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 75ש. חורג אחסנת בלוני גז.
טירהתוכניתטר/ 2552הגדלת אחוזי בניה, קוי בנין לפי הקיים, קביעת הוראות בניה.05/02/2006
מצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4137איחוד מגרשים 623 ו-837 וחלוקתם מחדש ל2 מגרשים.שינוי מחקלאי למגורים עם משקי עזר17/07/2006
דרום השרון, עינתתוכניתשד/ 470/ 21להוסיף תכלית / שימוש "אולמות אירועים". לקבוע תנאים להוצאת היתרי בניה.24/07/2005
דרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ 101/ 15/ ד/ 1צור יצחק - מגורים, תיקון טעות סופר ברשימת הגושים והחלקות.28/11/2005
רחובותתוכניתרח/ 2005/ ב/ 3תוספת אחוזי בניה בבנין קיים ללא שינוי בקוי הבנין ומס' הקומות המותר, רח' המדע.
כפר סבאתוכניתכס/ 21/ 10/ יתחנת תדלוק.26/08/2004
רעננהתוכניתרע/ 1/ 542תוספת שטחים עיקרייפם ושטחי שרות, תוספת דירה בק"ק, הכרמל 3.26/08/2004
רמלהתוכניתלה/ מ/ 15/ 1/ א/ 5שינוי בינוי, תוספת תכלית להקמת מועדון נוער נוסף על גן ילדים קיים.
תוכניתנס/ 177/ 5קביעת: יעודי הקרקע בתחום התכנית, הוראות בינוי, הוראות רישום.13/07/1978
הוד השרוןבקשה ועדה מקומיתהר/ ש/ 485תשריט בינוי למתחם קריית חינוך