ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2003012 מתאריך 25/06/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לודתוכניתלד/ 350/ 9שינוי זכויות בניה במגרש ע"י מתן אפשרות לסגירת מרפסות בקומת גג04/09/2003
שהםתוכניתשה/ 69/ 296הוספת זכויות בניה,שינוי קו בנין מ- 5 ל- 4 מ'.05/01/2004
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 584/ 4תוכנית זמ/ 584/ 4
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 183תוכנית הצ/ 5/ 1/ 183
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 182תוכנית הצ/ 5/ 1/ 182
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 89/ אשינוי משטח חקלאי, דרכים וש.צ.פ למגורים א' מיוחד, ב', מסחר, ש.ב.צ, ש.צ.פ.04/09/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 1201/ 71תוכנית פת/ 1201/ 7114/08/2003
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 86/ 8/ 4א. שינוי ייעוד מיחידה מסחרית לאזור מגורים ג' מיוחד.06/11/2003
נתניהתוכניתנת/ 500/ 9תוכנית נת/ 500/ 908/12/2005
נתניהתוכניתנת/ 800/ 51תוכנית נת/ 800/ 5110/05/2006
מצפה אפק, כוכב יאירתוכניתשד/ 1002/ 13הגדלת זכויות בניה למגורים,שינוי קווי בנין למגורים,שינוי קווי בנין לבריכה.05/01/2004
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 7/ 1שינוי יעוד משטח פתוח צבורי מיוחד ומשטח לטיפול נופי
נתניהתוכניתנת/ 750/ 9עיצוב ארכיטקטוני של כיכר שבצומת שד' דגניה ושד' פארק הסרג'נטיםוהפיכתה למער
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3156תוספת שטחים חדר על הגג ומעלית.01/10/2003
עמק חפר, חניאלתוכניתעח/ 142/ 6/ 1הרחבת מגרש מגורים מס' 526 על חשבון נחלה מס' 64 ללא שינוי זכויות בניה.14/09/2003
גזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 25איחוד ח"ח 106 ביעוד חקלאי וש.צ.פ. עם ח' 30 מגורים בישוב חקלאי...14/08/2003
רעננהתוכניתרע/ 1/ 531תוספת שטחים עיקריים05/01/2004
גזר, נעןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 712גן אירועים
לב השרוןתוכניתצש/ 0/ 2/ 80תכנית פלח - פעילות לא חקלאית במושבים.26/11/2009
תוכניתתמא/ 23/ 16/ א/ 1תמ"א חלקית ברמת תכנית מפורטת מסילת-ברזל נתב"ג-ירושלים בתוואי שער-הגיא קטע מערב12/02/2004
תוכניתתמא/ 13/ 5 כנרתתכנית מתאר ארצית למרחב כנרת וחופיה, שינוי במושב אמנון30/10/2003
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית לאתרים להתפלת מי ים01/08/2004
תוכניתתממ/ 3/ 62תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז - שינוי מס' 62 - גן ארועים נען