ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2003028 מתאריך 14/09/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הוד השרוןתוכניתהר/ 1302.
דרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 25דרך הסולטן.15/03/2005
שהםתוכניתשה/ 69/ 9/ 12שינוי יעוד משטח מגורים א' וב', שטח ציבורי פתוח,שטח בניני ציבור, ודרכים19/06/2006
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3266/ אשרותי דרך, מסחר, עסקים.09/03/2004
רחובותתוכניתרח/ 112/ 4מתחם תנובה
הוד השרוןתוכניתהר/ 27קביעת יעודי קרקע23/06/2005