ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2003017 מתאריך 24/09/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, רמת הכובשתוכניתשד/ 126/ 8.
טייבהתוכניתטב/ 2706העלאת אחוזי בניה.קביעת חזית מסחרית,תוספת שתי קומות מעל המאושר01/04/2004
פתח תקוהתוכניתפת/ 2011.
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 584/ 4תוכנית זמ/ 584/ 4
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 26/ באזור תעשיה.15/04/2004
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 7/ 49התחדשות עירונית ופינוי בינוי במתחם רוקח30/05/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 8/ 52פינוי בינוי מתחם דגניה.15/02/2012
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 40/ 13התחדשות עירונית במתחם החיל האלמוני
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3150קרית חינוך.
טייבהתוכניתטב/ 3018שינוי יעוד15/04/2004
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 584/ 6שכונת מגורים - 49 יח"ד - גדרה.02/06/2004
הוד השרוןתוכניתהר/ 453/ 3/ התוכנית הר/ 453/ 3/ ה23/09/2004
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 182קביעת קווי בנין ואחוזי בניה למבנים הקימים בהתאם למצב הקיים.23/05/2004
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 187שינוי קו בניין אחורי, הגדלת אחוזי בניה, קביעת הוראות וזכויות בניה.23/05/2004
מצפה אפקתוכניתמח/ 218השפד"ן מרכז שרותים הנדסיים לטיפול במים ושפכים.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 191שינוי קוי בנין בחזית מזרחית, צפונית, דרומית, הגדלת אחוזי בניה, מס' קומות...
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3074/ 2"גבעת שמואל צפון"
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 84/ 1שימור אתרים הסטוריים.
שרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 112/ בהגדלת אחוזי הבניה לשטח עיקרי ושרות, קביעת זכויות והוראות בניה -פרדסיה.05/01/2004
פתח תקוהתוכניתפת/ 1400פארק מטרופוליני מגורים ב' ג' ש.צ.פ., ש.ב.צ., דרכים ומסחר - דרום מכבית.
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 242/ 1שינוי יעוד מ"קרקע חקלאית" ל"מתקנים הנדסיים" ו"מאגר קולחין" מתקן לטהור שפכים.29/09/2005
תוכניתתמא/ 16/ 3תכנית מתאר ארצית לסילוק אשפה שינוי מס' 3 - אתרי פסולת יבשה01/08/2004
לב השרון, נורדיהתוכניתתממ/ 3/ 63תכנית מתאר מחוזית - מחוז מרכז - שנוי מס' 63, בית אבות נורדיה