ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2004001 מתאריך 13/01/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הוד השרוןתוכניתהר/ 160/ ת/ 3/ א/ 1חדרי יציאה לגג
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 9/ 20/ א/ 2.
עמק לוד, חמדתוכניתגז/ 386/ 10תחנת תדלוק.
שורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 9תוכנית בר/ 13/ 9
חוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 31/ 23תוכנית חש/ 31/ 23
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 173/ אשינוי יעוד מש.צ.פ.-למסחר משרדים וחניה ציבורית, למסחר, משרדים, ש.צ.פ, וש.ב.צ.26/12/2007
שורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 417/ 3/ 1משטח בית אריזה ושרותים חקלאיים לשטח לבניני ציבור ודרך.
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 13שינוי יעוד מ"שטח ספורט" ל"שטח לבניני ציבור"08/11/2005
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 8/ 1קביעת יעודי קרקע ל: אזור מגורים ג' מעורב, שטחים לבניני ציבור, ש.צ.פ. שבילים...27/11/2007
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 164/ 3/ במש.ב.צ לשטח מגורים וש.צ.פ, מש.צ.פ. לדרך משולבת, שטח לבנין ציבורי, ש.צ.פ...
שורקות, חבל יבנהבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 422שמוש חורג כריית חול.
שורקות, חבל יבנהבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 421כריית חול וישור שטח "אשדוד-צפון".
טירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 74מפעל לעיבוד מתכות ופירוק מפעלים.
לב השרון, שרונים, פרדסיהתוכניתמח/ 216תחנת תדלוק פרדסיה.
לב השרון, חרותבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 421תכנית ניקוז "נחל חרות - מזרחי".
שורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 11הפרדת מגרש מגורים א' מנחלה, קביעת גודל מגרש למגורים א'.03/03/2005
גזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 29חלוקת מגרש 163 ל- 4 מגרשים- גני הדר.
שורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 160/ 1קביעת זכויות והוראות בניה, בינוי, הסדרי תנועה וחנייה ותנאים להוצאת היתרי בנייה06/05/2010
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 30הקלה בקו בנין מציר דרך מס' 40 מ-100 מ' ל-25 מ', קביעת יעודים ל- מסחר ומגורים.24/10/2007
שורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 15משגב דב, הסדרת שטח תחום חצר מגורים בנחלות א' ל 3 דונם,שינוי קו בנין אחורי בנחל
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 244/ אהקמת מגורים בת 137 יחידות דיור.26/01/2012
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתפת/ ש/ 1160ש"ח מחקלאי לבדיקה,תצוגה ומכירת רכב.
טייבהתוכניתטב/ 3148הקמת מרכז מסחרי משולב מגורים, הגדלת מס' קומות העלאת אחוזי בניה.05/02/2009
שורקות, גן רוה, כפר הנגידבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 436ש.ח. הקמה סככת איסכורית לאחסון מנופים וצנרת.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 49/ ו/ 1שינוי יעוד מגרש ממגורים ב' למגורים ב' עם חזית מסחרית להקמת 9 יח"ד ב-3 קומות.
שורקות, ברנר, בניהבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 435בקשה לשמוש חורג לשיפוץ מכונות לנגרות.
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 66/ 4פתרון נגישות למגרשים פנימיים ולתחנת השנאה וחניה ציבורית.הרחבת דרך, ללא שינוי ב20/12/2005
שורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 292ביטול קטע מסילה קיימת ממזרח למחלף שורק.29/03/2005
הוד השרוןבקשה ועדה מקומיתהר/ ש/ 487בניית יח' מגורים נוספת על המגרש.
שורקות, גן רוה, גאליהבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 437בקשה לשמוש חורג בית מלאכה לייצור תכשיטים.
רחובותתוכניתרח/ 1200/ 55הגדלת שטחים, תוספת יח"ד ללא הגדלת סה"כ השטחים למטרות עיקריות, תוספת קומה.27/01/2005
זמורה, מזכרת בתיהבקשה ועדה מקומיתזמ/ ש/ 365שמוש חורג לגן אירועים + שינויים בגג.
זמורה, גדרהבקשה ועדה מקומיתזמ/ ש/ 347בית אבות