ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2004001 מתאריך 14/01/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף השרוןתוכניתחש/ 125צפון תע"ש
שורקותתוכניתמח/ 210דרך מס' 4 ? מחלף אשדוד צפון22/12/2011
לוד, עמק לודתוכניתמח/ 213אזור תעשיה צפוני לוד א ו-ב, תחנת רכבת, בית קברות, ש.צ.פ. מתקן חב' חשמל.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 267/ אשכונת מגורים חדשה באבן יהודה 260 יח"ד.24/09/2009
תוכניתתמא/ 37/ בתכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי צפוני18/12/2006
תוכניתתמא/ 16תכנית מתאר ארצית -סילוק אשפה11/09/1989
נושאמחוז מרכזנושא כללי