ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2004002 מתאריך 02/02/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 518/ 15תחנת תדלוק.
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 534/ 3אזור המיועד לבריאות הנפש, מלונאות ודיור מוגן.
זמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 331קרית עקרון
טירהתוכניתטר/ 2281קביעת גן אירועים פתוח וסגור.
כפר סבאתוכניתכס/ 22/ 6/ ב.
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 23/ ט.
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 50/ ב.
חבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 16תחנת תדלוק.
עמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 18.
גזר, משמר דודתוכניתגז/ 11/ 6.
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1510.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1151/ 24.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 84תכנית שימור אתרים הסטוריים.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 15/ 38.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 9/ 23.
שורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 76/ 6כפר נופש פלמחים
שורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 160תחנת תדלוק.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 167חלוקת מגרש מגורים א' ל- 2 מגרשים (בהסכמת הבעלים)06/07/2004
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 229/ ב.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 229/ 1.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 177/ א.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 267.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 127/ א.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 263.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3169.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3146.
ראש העיןתוכניתרנ/ 196/ א.
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 139.
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 128.
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 124.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3250תוכנית ק/ 3250
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3211תוכנית ק/ 3211
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3286תוכנית ק/ 3286
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1530תוכנית ממ/ 1530
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 25/ לזתוכנית כס/ 1/ 25/ לז