ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2004002 מתאריך 21/01/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 8/ 52פינוי בינוי מתחם דגניה.15/02/2012
רחובותתוכניתרח/ 106/ 7מכון ויצמן
דרום השרוןתוכניתשד/ 171/ 1תוכנית שד/ 171/ 1
גזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 24הכשרת קרקע חקלאית כריית חול והטמנת פסולת יבשה-נען.26/12/2007
שורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 287/ 1שיקום אתר סילוק פסולת "רתמים".
שורקות, חבל יבנה, ניר גליםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 429בקשה לש.ח.בשטח מחפורת קיימת למילויה בפסולת בניין.
שרוניםתוכניתהצ/ 0/ 1/ 12שמושים מותרים בשטחים ציבוריים פתוחים וזאת תוך מניעת מפגעים ומטרדים סביבתיים
שורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 291אתר למחזור והטמנת פסולת יבשה "שריג".20/02/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 1223/ 31לקבוע מסגרת תכנונית להקמת מתחם עסקים משולב בתחנת תדלוק קיימת.דנמרק,ז'בוטנסקי.
טייבהתוכניתטב/ 3180"אתר פסולת יבשה" שקום אתר כריית חול קלנסוואה.12/07/2007
רחובותתוכניתרח/ 2000/ טושמור מבנים ואתרים.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 23/ 17התחדשות עירונית (פינוי בינוי) במתחם רח' פוזננסקי.
נושאמחוז מרכזנושא כללי
תוכניתתמא/ 37/ א/ 2/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי תחנת קבלה אשדוד18/05/2004
תוכניתתממ/ 3/ 42תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 42 - נחל שורק
זמורה, יבנה, נס ציונה, שורקותתוכניתתממ/ 3/ 21/ 21תכנית מתאר מחוזית מחוז המרכז שינוי מס' 21 - נחל שורק וסביבותיו