ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2004004 מתאריך 18/02/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חבל מודיעין, חדידתוכניתגז/ 410/ 17שינוי יעודי קרקע: מקרקע חקלאית למגורים א', שטח ציבורי פתוח, מבני ציבור30/11/2004
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 235שיכון ותיקים. אבן-יהודה
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 8/ 52פינוי בינוי מתחם דגניה.15/02/2012
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 168שינוי יעוד מגרש 2166 בתחום התכנית ממגורים א' למגורים א' מיוחד.03/03/2005
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 179תוספת בניה לבנין קיים ב-3 קומות והעלאת אחוזי הבניה מ- 30 אחוז ל- 45 אחוז לקומה10/06/2004
רעננהתוכניתרע/ 1/ 77/ בתוספת שטחים עיקריים למסחר ומשרדים בתוך מעטפת מבנה מסחרי ומשרדים קיים,10/03/2008
נס ציונהתוכניתמח/ 120/ אתוכנית מח/ 120/ א
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 94תוכנית רצ/ 1/ 94
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 139/ גקביעת הוראות לפיתוח מתחם מגורים ע"י: הגדלת מס' המגרשים מ-14 ל-17.23/09/2004
רחובותתוכניתרח/ 2104/ בעדכון מקום ואורך זיקות הנאה למעבר בין חל'..הגדלת אורך סמון זיקת הנאה בחל'....22/04/2004
גזר, שעלביםתוכניתגז/ 28/ 29הוספת שטח עיקרי.17/01/2005
דרום השרון, קסםתוכניתמח/ 54/ ד/ 3ליעד דרכים חקלאיות לצידי דרך מס' 531.
לודתוכניתלד/ 752מאזור מגורים ג' לש.ב.צ. קביעת זכויות ומגבלות בניה בש.ב.צ.20/08/2007
רעננהתוכניתרע/ 1/ 517תוספת שטחים, מגרש א' שינוי קו בנין צדדי מזרחי למצללה.07/09/2004
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 301/ זתוספת זכויות בניה (מצב קיים) למגרש 2100.15/02/2005
רחובותתוכניתרח/ 550/ ג/ 17תוספת יח"ד בקומת קרקע שינוי היעוד ממשרד למגורים.22/04/2004
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 15/ כחקביעת זכויות בניה, קביעת בינוי.רח' הנביאים.10/06/2004
אלעדתוכניתאל/ 195/ 25תקנון הגדלת אחוזי הבניה עבור שטח עיקרי ושטחי שרות במגרשים המיועדים לבניני צבור02/06/2004
שורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 199/ 13כפר הנגיד חיבור דרך מס' 103 לדרך מס' 102 והסדרה סטטורית של דרך קיימת.12/08/2004
רחובותתוכניתרח/ 1250/ 70תוספת שטח לדירה בקומה ד', סגירת מרפסת בקומה ג' בגג רעפים, רח' הרשנזון.23/05/2004
לב השרון, חרותתוכניתצש/ 2/ 21/ 39הגדלת זכויות בניה לשטח עיקרי בבית מגורים.27/03/2006
שורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 11הפרדת מגרש מגורים א' מנחלה, קביעת גודל מגרש למגורים א'.03/03/2005
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ ידקביעת זכויות בניה והוראות בינוי- עמק החולה.14/07/2004
גזר, רמלהתוכניתמח/ 223מחלפון ביאליק דרך מס' 40 רח' ביאליק דוד רזיאל13/09/2005
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ יגקביעת זכויות בניה, הוראות לבינוי.14/07/2004
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 4/ 8קביעת תוספת לשטח בניה עקרי של 3.5 מ"ר ע"י סגירת נישה קיימת ביציאה מחדר המגורים23/09/2004
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 4/ 9תוספת לשטחי בניה עיקרים ושרות בקומת קרקע תוך נצול חלל מתחת למבנה.תכלית ההרים.02/06/2004
נתניהתוכניתנת/ 554/ גברכת חנון - חב' מבנה תעשיה בע"מ.15/04/2004
לב השרון, עמק חפר, שרונים, כפר יונהתוכניתמח/ 159מחלף "צומת השרון" מערכת דרכים 4-57 (573).
נושאמחוז מרכזנושא כללי