ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2004006 מתאריך 16/03/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראש העיןתוכניתרנ/ 830/ 1/ גשטח למתקן הנדסי (באר).
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 5/ 1תוכנית שד/ 19/ 5/ 1
רמלהתוכניתלה/ 188/ 2תוכנית לה/ 188/ 2
ראשון לציוןבקשה ועדה מקומיתרצ/ ש/ 886בקשה לשימוש חורג ממחסן חקלאי למסעדה
לב השרון, כפר הסבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 410ת. ניקוז "הסדרת נחל דרור מזרחי קטע כפר הס כביש 553
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 168/ 4/ 15/ 1מסחר ומשרדים באזור התעשייה החדש ראשון לציון.19/11/2012
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 6/ 23/ 1שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לאזור מגורים ג', קביעת זכויות בניה.05/02/2006
גזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 7/ 13/ בשינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מסחר,כפר בילו.
רחובותתוכניתרח/ 550/ ד/ 20/ 6הגדלת זכויות בניה מ- 12 ל-20 יח"ד השטח המסחרי ללא שינוי, הגדלת מס' ק' מ- 5 ל-831/07/2008
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 34/ גקביעת זכויות בניה בשטח לבניני ציבור.פינת רח' טלר וחרל"פ.28/11/2005
נתניהתוכניתנת/ 616מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים מיוחד א',תוספת:שטחי בניה, יח"ד מ-34 ל-58,קומות13/09/2005
שורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 193/ 2איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.11/02/2010
מצפה אפק, באר יעקבבקשה ועדה מקומיתממ/ ש/ 919/ אאסף רפואי
דרום השרון, נוה ירקבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 660מתקן שידור קטן
הוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 28שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', דרכים, ש.צ.פ., ש.ב.צ.
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 19הקמת 6 יח"ד והרחבת דרך.30/05/2006
שורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 138/ 3הרחבת שטח למבני ציבור.15/02/2005
רחובותתוכניתרח/ 550/ ד/ 32/ אתוספת שטחים עיקריים עבור בנין קופת חולים מאוחדת הנותנת שרותי רפואה לאוכלוסיה.
דרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ 156/ 5שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית לשטח לסילוק פסולת בניין.23/06/2005
פתח תקוהתוכניתפת/ 1152/ 11פינוי 4 יח"ד במסגרת פינוי בינוי,אחוד חלקות,שינוי ממגורים ב' לג',בניית 32 יח"ד.
אלעדתוכניתאל/ 195/ 3/ 6שינוי ממגורים א' למגורים ב',שינוי יעוד שטח המיועד ליער למגורים א 1 ולשצפ.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1209/ 63/ אגני ליאור בע"מ, שינוי בתמהיל הדירות מבלי לשנות מס' יח"ד,תוספת 1000 מ" ר למגורי27/01/2005
רחובותתוכניתרח/ 1101/ 7/ ד"מקבץ דיור רחובות",תוספת 19 יח"ד, סה"כ 163 ,ע"י: תוספת קומה 7,שטח עיקרי ושרות.
רחובותתוכניתרח/ 550/ ד/ 20/ 7תוספת מרפסת מקורה שטח 70.50 מ"ר לדירה קיימת קומה רביעית וחמישית בבית משותף קים08/12/2005
ראש העיןתוכניתרנ/ 2006ככר יהודה הלוי הקמת כיכר בצומת הרחובות , קביעת הוראות בדבר קוי בניין.
מצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4158הרחבת בית עלמין קיים, ש.צ.פ., דרך ואזור מגורים לבניית 18 יח"ד.27/09/2005
חבל מודיעין, בית נחמיהבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 784אחסון אביזרי תצוגה + משרדים.
רחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 19תוספת של 2 יח"ד בבנין המסומן באות א' בשטח כולל של 136 מ"ר סה"כ 18 יח"ד בבנין.13/09/2005
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 9/ 45תוספת שטח של 147 מ"ר לדירת גג עפ"י מצב קיים.24/10/2007
שרונים, אבן יהודהבקשה ועדה מקומיתהצ/ ש/ 376שמוש חורג לתחנת מעבר לפסולת קשה.
חבל מודיעין, בן שמן (מושב)בקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 785בינוי למוסד חינוכי בן שמן
רחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 9/ 1תוספת יח"ד ב-ק.הקרקע סה"כ 10 יח"ד,העברה משטחי שרות לשטח עיקרי,הוספת שטח עיקרי.29/03/2005
שורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 15קביעת זכויות בניה במגרש החקלאי למטרת שירותי תיירות ונופש.
רחובותתוכניתרח/ 1200/ 10/ 9קביעת מגרשים להרחבת רח' עזרא ומ. מזרחי, קביעת שטח למגרש לאזור מגורים ג' מיוחד.12/05/2009
שורקות, גן רוהתוכניתבר/ 278/ 1קביעת זכויות והוראות בניה בקרקע חקלאית למבנים חקלאיים ולמבנה מגורים.07/07/2005
גזר, נעןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 787בינוי גן אירועים עפ"י גז/ 29/ 14, קבוץ נען.