ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2004005 מתאריך 03/03/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יבנהתוכניתיב/ 220/ גגן ראובן24/03/2010
מצפה אפק, עמק לוד, ראשון לציוןתוכניתמח/ ד/ 103מחלף בית דגן (דרכים 412/44 ).
עמק לודתוכניתגז/ 342/ 7.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 85/ 1מתחם ראשונים"
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 235איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה24/07/2005
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 232/ 1הסדרת מערך הדרכים והתנועה אל תחום התכנית ובתחומה07/09/2004
דרום השרון, שדה ורבורגתוכניתשד/ 190תוכנית שד/ 190
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 167/ ושינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' ומשטח ציבורי פתוח (שביל) לדרך15/04/2004
חבל מודיעין, אחיסמךבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 404"קו ירקון מזרחי"
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 6/ 77מ-ש.צ.פ ושטח לבניה ציבורית לדרך, ומ-ש.צ.פ. ודרך לשטח לבניה ציבורית.12/08/2004
נס ציונהתוכניתנס/ 176/ אשינוי יעוד החלקה מ-אזור מגורים א-3 ל-אזןר מגורים א2 ושינוי זכויות בניה.07/09/2004
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 29/ 7המשך הפיתוח האורבני של ראשל"צ במטרה להגיע אל קו המים עם מגוון יעודים.
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3125/ 4הגדלת שטח עיקרי עד 15% בקומת קרקע....תוספת פרגולה להצללת חניה.02/06/2004
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 300/ דהקמת סככות לקירוי בתחום המגרש בצמוד לבית המגורים באזורי מגורים לבניה צמודת קרק14/07/2004
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 170/ 2/ א/ 8בית אבות דיור מוגן (כולל מחלקה סיעודית).31/10/2004
רחובותתוכניתרח/ 1200/ 35משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים ג' מיוחד.15/02/2005
שורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 12הוספת יחידת הורים בחלקות א' נחלות. קדרון.21/05/2007
שרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 132הגדלת מס' יח"ד מ-1 ל-2, שינוי בקוי בנין לרבות עפ"י הקיים בשטח, קביעת זכויות בנ23/09/2004
טייבהתוכניתטב/ 3173העלאת אחוזי בניה מ-30% לק' ל-35% לק', הקטנת קו בנין צדדי ואחורי, קו בנין למרתף25/01/2006
זמורה, שורקותתוכניתמח/ 217קטע צומת גדרה - צומת ראם.30/01/2007
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
נושאמחוז מרכז(3)ביוב
נושאמחוז מרכז(4)הרחבת סמכויות
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק