ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2004008 מתאריך 24/03/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 105/ אמזרח תל-מונד05/01/2012
שרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 111נופי השרון
שרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 151תוכנית הצ/ 3/ 1/ 15116/11/2009
עמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 140/ 12הרחבת מושב כפר הרא"ה ב-63 מגרשי מגורים חד-משפחתיים12/08/2004
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 247חלוקה בהסכמת הבעלים של המגרשים למגורים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה23/09/2004
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 329תוכנית הצ/ 1/ 1/ 329
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3112/ 5שינוי יעוד מאזור מיוחד דיור מוגן לאוכלסיה מבוגרת ליעווד מגורים ג' מיוחד.
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 19/ 38/ 6הגדלת מס' יחידות הדיור בבית קיים.07/09/2004
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 12מערב נתניה, מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים מיוחד א', הגדלת מס' יחידות הדיור.14/07/2004
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 250ש.יעוד מחקלאי ומגורים/חקלאי למגורים,דרכים,ש.ב.צ,ש.צ.פ. חלוקה למגורים א וא מיוח
שרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 136נופי השרון-פרדסיה, שינוי ביעוד הקרקע מחקלאי לדרכים, מגורים, ש.פ.פ, ש.ב.צ.16/11/2009
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 260מתחם יוספטל, שפור אכות מגורים, שינוי מש.צ.פ. למגורים ד/ 2.07/01/2010
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 219/ אאיחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים,שינוי מחקלאי למגורים א',א' מיוחד ש.צ.פ,ש.ב.צ
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 257הגדרת זכויות בניה למגורים בצפיפות של 3.43 יח"ד לדונם, סה"כ יח"ד 195.
הוד השרוןתוכניתהר/ 1201/ 1לשנות יעודי קרקע מחקלאי לאזור: תעסוקה,מגורים ג',מגורים ג' מיוחד,דיור מוגן,ש.פ.
שרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 137נופי השרון - פרדסיה שרונים.16/11/2009
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
לודבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 378ניקוז של רשות ניקוז איילון.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 251שינוי מחקלאי וחלק מדרכים ל: למגורים א מיוחד, למגורים ב, למסחרי, לש.צ.פ, לש.ב.צ
גזרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 378/ 1תכנית פיתוח נחל גזר.
נושאמת/ לודיםמרחב תכנון לודים.
נושאמחוז מרכזנושא כללי