ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2004010 מתאריך 28/04/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נס ציונהתוכניתנס/ 128תעשיה עתירת ידע - מרכז העיר20/12/2005
דרום השרוןתוכניתמח/ 160שמורת טבע ויערות נחל שילה
טייבהתוכניתטב/ 2955שינוי יעוד משצ"פ לדרך ולשפ"פ.שינוי יעוד ממגורים ג' לדרך.הקטנת קו בנין חזית25/06/2006
גזר, חבל מודיעין, רמלהתוכניתמח/ 90/ ארג"ם19/06/2006
נתניהתוכניתנת/ 603/ אתוכנית נת/ 603/ א07/07/2005
נס ציונהתוכניתנס/ 200קטע כביש מאסף מרכזי נס-ציונה רחובות.
שורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 291אתר למחזור והטמנת פסולת יבשה "שריג".20/02/2008
לודתוכניתלד/ 162שינוי יעוד מגרש מס' 9 ממסחר לתעשיה, הגדלה מ-3 ל- 4 קומות מעל קומות המרתפים.07/09/2004
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 368קאנטרי ונופש פרויקט לנופש ספורט ובילוי בשעות הפנאי אבן יהודה.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 266שינוי יעוד מקרקע חקלאית ל:מגורים, כבישים, ש.צ.פ., ש.ב.צ. קדימה.10/07/2008
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 267שינוי יעוד מקרקע חקלאית ל: מגורים, כבישים, ש.צ.פ., ש.ב.צ. קדימה.23/06/2008
רחובותתוכניתרח/ 2103/ 3/ ויצירת מסגרת תכנונית ע"י שינוי יעוד הקרקע ממסחרי לאזור מגורים א' 14 יח"ד.12/08/2004
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 200/ 1הוראות לבניה בשטח חקלאי.
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 275שינוי מקרקע חקלאית למגורים, לכבישים, לש.צ.פ., ולש.ב.צ.31/07/2008
אלעד, דרום השרון, ראש העיןתוכניתתממ/ 3/ 2/ השמורת נחל שילה
נושאמחוז מרכזנושא כללי