ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2004011 מתאריך 05/05/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 4הכנת תכנית מפורטת למושב כפר מלל
פתח תקוהתוכניתפת/ 2000/ 11/ האצטדיון כדורגל.13/09/2005
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 1000/ 15קביעת ארכה נוספת של התקופה בה רשאית הועדה המקומית לתכנון ובניה, לתת היתרי בניה03/02/2003
רחובותתוכניתרח/ 2005/ ה/ 5תכנית לאחוד וחלוקה, תעשיות עתירות מדע "שער רחובות"26/06/2011
שורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 287/ 1שיקום אתר סילוק פסולת "רתמים".
רחובותתוכניתרח/ 2005/ ימתחם תחנת הרכבת הריסת מבנים ושינוי יעוד הקרקע ל: תעסוקה, ושטח פרטי פתוח.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1269/ 14מסחר, מגורים, בילוי ומשרדים בשלוב עם שימור מבנים הסטוריים.מע"ר מבנן 3 מתחם ד'
רחובותתוכניתרח/ 2005/ ט"שער העיר רחובות"16/05/2012
עמק חפרתוכניתעח/ 203דרך מקומית דרך גישה לאזור תעשיה עמק חפר מדרך מס' 5720.
שורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 251/ 1חלוקת אזור המגורים למגרשים למגורים א',הקצאת קרקע לצרכי צבור,אחוד וחלוקה בהסכמה29/09/2005
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה18/05/2005
גלילית מחוז המרכז, חבל מודיעין, יהוד-נווה אפרייםתוכניתתתל/ 3/ 3כביש 46107/09/2004