ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2004014 מתאריך 02/05/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרוןתוכניתשד/ 1000/ א/ 1.27/06/2002
חבל מודיעין, גנתוןתוכניתגז/ 435/ 17/ אהרחבת מושב גנתון28/06/2006
נתניהתוכניתנת/ 547/ 19/ א.26/08/2004
פתח תקוהתוכניתפת/ 1239/ 2/ א.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ טזהתרת שימוש מסחרי - ראשון לציון15/02/2005
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 175תחנת תדלוק.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 104/ א.24/03/2010
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3036/ 1.
רחובות, שורקותתוכניתמח/ 145/ ביעוד שטחים לסלילת דרך 411 כדרך אזורית דו מסלולית,25/06/2006
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 12תיקון השימושים המותרים בתחום איזור התעשיה כך שניתן יהיה להקים בו אולם שמחות14/11/2004
שורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 265אזור מסחר ושירותים צומת ראם31/12/2006
עמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 139/ 12/ אאיחוד מגרשים,שינוי הוראות תכנית המתאר עח/200 לגבי גודל מגרש מינימלי לאזור14/11/2004
כפר סבאתוכניתכס/ 443/ 1שינוי יעוד קרקע מ-מסחרי ל-אזור מגורים ב' מיוחד, קביעת זכויות בניה, קביעת בינוי17/04/2005
נס ציונהתוכניתנס/ 86/ א/ 1שינוי בקוי הבנין, תוספת קומה, הגדלת שטחי הבניה המותרים, קביעת זכויות והוראות
רחובותבקשה ועדה מקומיתרח/ ש/ 716בינוי ל-ת.ב.ע. רח/ 106/ 3/ א