ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2004012 מתאריך 19/05/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 22/ 42הרחבת בית עלמין ושכונת מגורים בדרום מזרח ראשל"צ.25/07/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 8/ 52פינוי בינוי מתחם דגניה.15/02/2012
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 50/ 52/ 1ביעת אזורי מגורים א' ב' ו-ג', סה"כ 1,474 יחידות דיור.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 6/ 78התחדשות עירונית בשכונת אלקלעי - ראשון לציון11/11/2008
רחובותתוכניתרח/ 9/ זהגדלת מס' היח"ד מ-47 יח"ד בשני המגרשים, ל-76 יח"ד בשני המגרשים.23/09/2004
טירהתוכניתטר/ 2545תוכנית טר/ 2545
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 195חלוקה מגרשי מגורים+שינוי יעוד משצ"פ למגורים ולדרך וממגורים לדרך ומדרך למגורים.15/02/2005
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 10/ א/ 8מרכז העסקים הראשי של מערב העיר.02/04/2008
שורקותתוכניתמח/ 210דרך מס' 4 ? מחלף אשדוד צפון22/12/2011
רחובותתוכניתרח/ 2004/ 5ש.יעוד של מגר- 8א,8,6,4 מ- תעשיה מלאכה ומתקנים הנדסיים ל-תעשיהמלאכה ומסחר03/09/2009
עמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 25חלוקה בהסכמה של מגרש לבעלי מקצוע לשלושה מגרשים חדשים.12/08/2004
גזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 31חלוקה בהסכמה של מגרשים מס' 241,58,21 ביעד אזור מגורים בישוב חקלאי לשני מגרשים.31/10/2004
רחובותתוכניתרח/ 800/ ב/ 32שינוי יעוד החלקה ממגורים ב', למגורים ג' מ-6 יח"ד למגרש ל10, הגדלת מס' קומות.07/09/2004
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 15/ 70מחקלאי וש.ב.צ. לש.ב.צ.,דרכים,קומה מסחרית,בית אבות ומחלקות גריאטריות סיעודיות .30/05/2006
דרום השרון, אילתוכניתמח/ 126/ א/ 1ביטול דרך גישה לאלפי מנשה וביטול דרך מקומית 5504 ליד מחלף אייל.21/05/2007
לב השרון, נצני עזתוכניתמח/ 127/ אביטול הדרך הקיימת והפיכת השטח לחקלאי, בטול קטע מדרך 57 בתחום מחלף נצני עוז.04/12/2008
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
יבנה, ראשון לציון, שורקותתוכניתמח/ 148פרוזדור מסילת הברזל בקטע ראשל"צ - פלשת.30/11/2006
נושאמחוז מרכזנושא כללי