ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2004015 מתאריך 06/06/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 125/ אשינוי יעוד קרקע ממגורים ג' לאזור ספורט29/09/2005
כפר סבא, רעננהתוכניתמח/ 115מחלף כפר סבא רעננה צפון.27/02/2006
טייבהתוכניתטב/ 2893תוכנית טב/ 2893
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3287שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים ג' ומחקלאי לשביל, קביעת הוראות בניה.14/11/2004
שורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ 266קביעת הוראות בעניין זיקת הנאה למעבר הציבור וזיקת הנאה לחניה עבור הציבור.20/08/2006
הוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 24תוכנית הר/ 485/ 2408/11/2005
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 584/ 7"שכונת מגורים - 144 יח"ד - גדרה"25/07/2006
נתניהתוכניתנת/ 607/ אתוכנית נת/ 607/ א24/07/2005
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 198בית ספר בקלנסווה, אזור ש.ב.צ..05/02/2006
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 301/ 3להוסיף אתרים לבניני ציבור, תוספת שטחי ציבור ודרכים שכ' רמת אמיר.28/11/2005