ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2004006 מתאריך 15/06/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 11.
טייבהתוכניתטב/ 2711.
טירהתוכניתטר/ 2164טירה, מגרש 1
חבל מודיעין, כפר טרומןתוכניתגז/ 40/ 8/ א.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1261/ 7/ א.
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 249גן לאומי נחל שורק.
שורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 9בריכות שחיה פרטיות.
שורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 13.
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 106תחנת תדלוק.
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 106/ אתחנת תדלוק ושרותי דרך.
שרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 4/ 1/ 215יער האילנות.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 219/ א.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 151שינוי האזור החקלאי,הדרכים והשטח לבניני ציבור,הקיימים בתחום התכנית לאזור מגורים
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3019כפר קאסם
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3104.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3130.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 116.
גזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 13תכנית מפורטת מס' גז/13/16 שינוי לת.מ. גז/במ/19926/09/2011
טייבהתוכניתטב/ 2865תוכנית טב/ 2865
טייבהתוכניתטב/ 2738קביעת חזית מסחרית על המגרש. העלאת אחוזי בניה,הקטנת קווי בנין19/06/2006
טירהתוכניתטר/ 2476תוכנית טר/ 2476
טירהתוכניתטר/ 2479תוכנית טר/ 2479
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 48/ גתוכנית הצ/ 2/ 1/ 48/ ג09/12/2008
רמלהתוכניתלה/ 188/ 1/ בתוכנית לה/ 188/ 1/ ב
טייבהתוכניתטב/ 2936קביעת חזית מסחרית על המגרש.העלאת אחוזי בניה ל - 39% בקומה30/11/2006
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 158תוכנית מש/ 7/ 1/ 158
טייבהתוכניתטב/ 2931תוכנית טב/ 2931
גזר, נען, סתריהתוכניתגז/ 4/ 12כביש גישה חלופי לנען (נען סתריה).
רמלהתוכניתלה/ 200/ 2/ 1/ אתוכנית לה/ 200/ 2/ 1/ א
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 212תוכנית הצ/ 4/ 1/ 212
לודתוכניתלד/ 387/ 2תוכנית לד/ 387/ 2
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 173/ אאיחוד וחלוקה בהסכמה05/01/2006