ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2004016 מתאריך 12/07/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טייבהתוכניתטב/ 2684קביעת קו בנין אחורי בהתאם לקיים למגרש 28/56/1.העלאת אחוזי בניה07/07/2005
פתח תקוהתוכניתפת/ 2000/ 19/ 4אגד בתי עלמין הירקון13/10/2009
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 14שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאזור שטח למבני ציבור.31/10/2004
חוף השרון, לב השרון, נתניהתוכניתמח/ 202תוכנית מח/ 202
חבל מודיעיןתוכניתגז/ 566/ 5מחלף התעשיה האווירית25/09/2006
כפר סבאתוכניתכס/ 103/ 6/ דקביעת זכויות בניה.25/09/2008
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 301/ 3להוסיף אתרים לבניני ציבור, תוספת שטחי ציבור ודרכים שכ' רמת אמיר.28/11/2005
נתניהתוכניתנת/ 800/ 61שינוי יעוד: הגדלת:שטחים עיקריים, שטחי שרות, מס' יח"ד, מס' קומות.04/09/2007
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
עמק חפרתוכניתתממ/ 3/ 27תכנית מתאר מחוזית מחוז המרכז-שינוי מס' 27-נחל אלכסנדר14/04/2005
תוכניתתממ/ 3/ 58תכנית מתאר מחוזית-מחוז מרכז-שינוי מס' 58 - א. ת. קשת
נושאמחוז מרכזנושא כללי
תוכניתתתל/ 3/ 4/ 9/ אמסילת לוד באר שבע בקטע שבין נען לבאר שבע29/12/2004
תוכניתתמא/ 3/ 80שינוי מס' 80 להוראות התכנית28/10/2004
גזר, חבל מודיעין, לוד, עמק לוד, רמלהתוכניתתתל/ 3/ 9פרוזדור מסילת ברזל לוד - באר שבע בקטע לוד נען29/12/2004