ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2004018 מתאריך 09/08/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף השרון, געשתוכניתחש/ 8/ 11ש.יעוד מחקלאי לתעשיה, מסחר וכו'
חוף השרון, געשתוכניתחש/ 8/ 15תוכנית חש/ 8/ 15
פתח תקוהתוכניתמח/ 64/ גביטול קטע של רח' קיש אשר נמצא בתחום דרך מס' 471.
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3140תוספת קומה שלישית בחלל הגג.הקטנת קו בנין אחורי עפ"י מצב הקיים.תוספת שטח בניה14/11/2004
שורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 14הסדרת מגרש המיועד למגורים בנחלה ע"י שינוי מש.פ.פ. ומגורים א' למגורים בנחלה..14/11/2004
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 15/ כטקביעת זכויות בניה, קביעת גובה למבנה.
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 22/ יגקביעת זכויות בניה. רח' חבצלת השרון.29/03/2005
דרום השרון, פתח תקוה, מע"שתוכניתמח/ 64/ דהתחברות לגשר זמני שלב א' מעל המסלול הדרומי של דרך 471.
שורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתמח/ 233מסדרון הנדסי ימי להעברת צנרת התפלה פלמחים.18/05/2005
עמק חפר, בורגתה, חניאלתוכניתמח/ 235קטע דרך מס' 562 בן דרך מס' 57 ועד חניאל.08/11/2010
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
גלילית מחוז המרכז, חבל מודיעין, נס ציונה, רמלהתוכניתתממ/ 3/ 6/ בתכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 6/ב -דרך 431 מזרח04/12/2002
נס ציונה, ראשון לציוןתוכניתתממ/ 3/ 6/ אתכנית מתאר למחוז המרכז-שינוי מס' 6/א'-תוואי משותף לדרך פרברית מהירה מס' 43114/12/2000
תוכניתתמא/ 18תכנית מתאר ארצית לתחנות תידלוק22/08/1976