ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2004019 מתאריך 06/09/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ 90/ 3/ אשינוי יעוד משטח חקלאי גבעת ח"ן
דרום השרון, גבעת השלשהתוכניתשד/ 462/ 31גבעת השלושה שכונה קהילתית
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 255הגדלת אחוזי הבניה למטרות עיקריות (מגורים)03/03/2005
חבל מודיעיןתוכניתגז/ 568פארק תעסוקה.
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6156תכנון מחדש של לב העיר (איחוד וחלוקה).06/03/2006
יבנהתוכניתיב/ 157/ 4החייאה וחידוש של שכונה עירונית ותיקה "שיכון חסכון" ע"י תוספת מכסימלית של בניה.31/07/2008
דרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ 434/ 15שינו מחקלאי לתעסוקה יצירת מתחם עיסקי בסטנדרט גבוה ושינוי מחקלאי לבית עלמין.
גזר, רמלה, מצליחתוכניתמח/ 209מחלפון מצליח דרך מס' 40 לרח' קלאוזנר.21/01/2010
שורקותתוכניתמח/ 210דרך מס' 4 ? מחלף אשדוד צפון22/12/2011
תוכניתשד/ 222שמורת טבע אוג' קוצני.
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 37/ ב/ 7קביעת זכויות בניה רח' שרת24/02/2005
פתח תקוהתוכניתפת/ 340/ 3שינוי חלוקת שטחי הבנייה.22/05/2008
דרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ 101/ 15/ ד/ 1צור יצחק - מגורים, תיקון טעות סופר ברשימת הגושים והחלקות.28/11/2005
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 202שינוי קו בנין בחזית אחורית, ובחזית קדמית. הגדלת אחוזי בניה, ומס' יח"ד-קלנסוואה27/01/2005
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 203שינוי קו בנין בחזית דרומית ובמזרחית, הגדלת אחוזי בניה בק"ק, הגדלת מס' יח"ד.27/01/2005
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 200/ 1הוראות לבניה בשטח חקלאי.
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
רחובותבקשה ועדה מקומיתרח/ ש/ 725בקשה להיתר חב' "הדרי יצחק" חקלאות בע"מ הקמת סככה
רחובותבקשה ועדה מקומיתרח/ ש/ 726הקמת מחסן חקלאי בשטח חקלאי.
תוכניתגז/ 436הרחבת רצועת מסילת ברזל קיימת בקטע החיבור נתב"ג - לוד.19/03/2006
תוכניתתממ/ 3/ 58תכנית מתאר מחוזית-מחוז מרכז-שינוי מס' 58 - א. ת. קשת
נושאמחוז מרכזנושא כללי