ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2004020 מתאריך 20/09/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 5/ 1תוכנית שד/ 19/ 5/ 1
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ ב/ 1תקן חניה למגורים בבניה חדשה.
רחובותתוכניתרח/ 106/ 7מכון ויצמן
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 2/ 3/ 141. שינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור מגורים מיוחד.29/09/2005
עמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ 138/ 3הרחבה שלב ב' -הדר עם03/11/2005
רחובותתוכניתרח/ 2004/ 5ש.יעוד של מגר- 8א,8,6,4 מ- תעשיה מלאכה ומתקנים הנדסיים ל-תעשיהמלאכה ומסחר03/09/2009
לב השרוןתוכניתצש/ 0/ 2/ 69שינוי יעוד הקרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים א' ל.ש.צ.פ. ולדרכים, ק.הוראות בניה.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 15/ 67אזור תעשיה משולב, א.ת. צפון מזרח.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 15/ 68אזור תעשיה משולב, ש.ב.צ., ש.צ.פ. א. ת צפון מזרח
רעננהתוכניתרע/ 1/ 299/ אקביעת:זכויות בניה למסחר ומגורים, מס' יח"ד, קוי בנין, בינוי.ביטול חלק מש.צ.פ.29/03/2005
נתניהתוכניתנת/ 700/ 14שינוי יעוד ממגורים י', למיוחד. תוספת יח"ד מ- 3 ל 8. קביעת שטחי שרות, תוספת קומ05/04/2005
רעננהתוכניתרע/ 1/ 171/ יגשינוי יעוד מש.ב.צ. לש.פ.פ ללא תוספת זכויות בניה ולש.צ.פ.17/04/2005
רמלהבקשה ועדה מקומיתלה/ ש/ 564שדרוג תחנת דלק במשטרת רמלה
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 275מט"ש שג"ב
נס ציונהתוכניתנס/ 1/ 8הוספת שמושים מותרים בש.צ.פ. ודרכים וזאת תוך מניעת מפגעים ומטרדים סביבתיים.
שרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 59יצירת שכונת מגורים חדשה ע"י:שינוי יעוד מחקלאי למגורים א',א' מיוחד,ב',ש.ב.צ.,מס
שורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתמח/ 233מסדרון הנדסי ימי להעברת צנרת התפלה פלמחים.18/05/2005
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 186/ 9/ 1הארכת הפעלת הדרך הזמנית מכביש 44 למתחם הקריה החלקאית ב-5 שנים נוספות.25/08/2009
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 102/ ההרחבת אזור תעשיה מאושר ע"י: שינוי מחקלאי לאזור מלאכה ותעשיה בניני ציבור וש.צ.פ
פתח תקוהתוכניתפת/ 1228/ 31שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית, מבלי לשנות את סך השטח הכולל המותר לבניה24/02/2005
לודבקשה ועדה מקומיתלד/ ש/ 189תכנית בינוי גני יער לוד
נושאמחוז מרכזנושא כללי
תוכניתתתל/ 3/ 4/ 8מחלף עד הלום18/05/2005