ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2004010 מתאריך 07/09/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, עינתתוכניתשד/ 470/ 9.
דרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ 101/ 18.
דרום השרון, אילתוכניתשד/ 94/ 8.
דרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ 118/ 6.
דרום השרון, נחשוניםתוכניתשד/ 918/ 5.
טייבהתוכניתטב/ 2759.
טייבהתוכניתטב/ 2747שינוי יעודי קרקע20/11/2006
טייבהתוכניתטב/ 2704.
טייבהתוכניתטב/ 2731.
טירהתוכניתטר/ 2337.
טירהתוכניתטר/ 2255טירה מגרש 2
טירהתוכניתטר/ 2164טירה, מגרש 1
טירהתוכניתטר/ 2381.
גזר, נעןתוכניתגז/ 35קו מוצרי דלק מאשדוד לנען.
חבל מודיעין, טירת יהודהתוכניתגז/ 415/ 7.
גזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ 170/ 6עוקף בית חשמונאי.
גזרתוכניתגז/ 170/ 3כביש 423 בקטע בין כביש 44 לכביש 424.
גזרתוכניתגז/ 170/ 4כביש גישה ועוקף שעלבים.
רחובותתוכניתרח/ 158/ 5/ ד/ 1.
רחובותתוכניתרח/ 2001/ 7/ אכפר גבירול - מבנן 7 - בית דמתי
רחובותתוכניתרח/ 550/ ג/ 6.
רחובותתוכניתרח/ 400/ א/ 7שפור תנאי דיור
רחובותתוכניתרח/ 1200/ 34.
גזר, כרמי יוסףתוכניתבר/ 233דרך מס' 4102 שינוי תואי.
שורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 13.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3077.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3085.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3045.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3060.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 115.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 131.
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמש/ 8/ 1/ 17/ א.
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 105העתקת כביש קטע כביש 4- כביש 40.
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 102.
חבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)תוכניתגז/ 475/ 20.
חבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)תוכניתגז/ 186פתוח שרותי בידור ונופש, מרכז ארועים וקונגרסים, בית מלון - גן המכבים ביער בן
טירהתוכניתטר/ 2384תוכנית טר/ 2384
גזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 23תוכנית גז/ 3/ 23
טייבהתוכניתטב/ 2951תוכנית טב/ 2951
טירהתוכניתטר/ 2530תוכנית טר/ 2530
טייבהתוכניתטב/ 3015תוכנית טב/ 3015