ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2004011 מתאריך 19/10/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 31/ 5/ 1.
זמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 328אזור התעשיה "ברנר" מ.א. קרית עקרון.
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 518/ 13.
זמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 330.
חוף השרון, קרית שלמהתוכניתחש/ 34/ 3בי"ח גריאטרי קרית שלמה.
חוף השרון, אודיםתוכניתחש/ 4/ 9בית ספר לרכיבה ומזנון לשימוש בית הספר.
חוף השרון, בצרהתוכניתחש/ 12/ 13.
חוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ 21/ 15.
חוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ 21/ 10.
חוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ 21/ 11קביעת שטח למלאכה ותעשיה.
טייבהתוכניתטב/ 2849.
טייבהתוכניתטב/ 2508שינוי יעוד מאזור מגורים "ג" לבית קברות.
טייבהתוכניתטב/ 2537.
טייבהתוכניתטב/ 2637אולם פתוח ומתקני ספורט
טייבהתוכניתטב/ 2685.
טייבהתוכניתטב/ 2665.
טייבהתוכניתטב/ 2635.
טייבהתוכניתטב/ 2621אולם שמחות פתוח
עמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 18.
חבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ 565/ 20הכפריה ברקת
עמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ 525/ 23.
גזר, רמות מאירתוכניתגז/ 12/ 8בית עלמין רמות מאיר.
גזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 7.
גזר, עזריהתוכניתגז/ 1/ 8.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1228/ 13.30/05/2006
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 188/ 1.
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 137/ 4.
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 226אזור תעשיה
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 8בניני ציבור.
שורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 3.
שורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 4.
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 200צומת דרך 411 / 40 ברנר.
שרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 26אזור מלאכה ומסחר.
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 148/ ב.
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 41/ א.
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 60/ אשינוי תוואי דרך מס' 553.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 49/ ג.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 199.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 92/ א.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 201.
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 109.
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 79.
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 48/ ב.
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 98קביעת תוואי שביל ודרך משולבת ע"י שינוי יעוד מש.צ.פומגורים לדרך משולבת.
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 112.
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 22.
שרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 89תוכנית הצ/ 3/ 1/ 89
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 48/ גתוכנית הצ/ 2/ 1/ 48/ ג09/12/2008
טייבהתוכניתטב/ 3000תוכנית טב/ 3000
טייבהתוכניתטב/ 2962תוכנית טב/ 2962
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 82/ בשינוי יעוד מש.צ.פ לדרך משולבת, מדרך משולבת לש.צ.פ. קביעת הוראות בניה.
עמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 40הפרדת מגרש ליחידת מגורים בגודל 500 מ"ר.