ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2004023 מתאריך 01/11/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 266אזור תעשיה מזכרת בתיה
רמלהתוכניתלה/ 242/ 1/ אתוספת שטחי בניה, קביעת מבנים להריסה לצורך מימוש והסדרת מערך דרכים23/06/2005
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 85/ 1מתחם ראשונים"
גזר, זמורה, מזכרת בתיהתוכניתמח/ 192תוכנית מח/ 192
דרום השרוןתוכניתשד/ 171/ 1תוכנית שד/ 171/ 1
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 3/ 3תכנית איחוד וחלוקה חדשה בהסכמת בעלים05/01/2012
כפר סבאתוכניתכס/ 84/ 4/ בבית עלמין צבאי24/02/2005
גזר, שורקותתוכניתמח/ 215שיפור תוואי למסילת הרכבת לאזור יסודות ויצירת מפגש דו מפלסי עם כביש 3.09/08/2006
רעננהתוכניתרע/ 1/ 522תוספת שטח עיקרי בקומת קרקע במבנה ב' בהתאם למסומן בתשריט.03/05/2005
נתניהתוכניתנת/ 552/ 23שינוי יעוד מאזור למוסד ציבורי ודרך משולבת למגורים מיוחד ודרך משולבת,שמואל הנצי15/03/2005
חבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ 565/ 31הגדלת גבולות מגרש 23 ביעוד אזור חקלאי משקי א', והפיכתו למגרש חדש מס' 23 א'17/04/2005
שורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 14קביעת מס' יח"ד בנחלות/חלקות א', קביעת זכויות והוראות בניה בחלקות א'.05/06/2007
שורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 20/ 8הוספת יח"ד שלישית בחלקות א' - נחלות. שינוי הוראות בינוי לגבי מיקום בתי המגורים04/12/2008
לב השרון, גאוליםתוכניתצש/ 6/ 22/ 35שטח לבניני ציבור, הקמת מבני ציבור לחינוך,תרבות,ספורט,ש.צ.פ.(גני ילדים,בתי ספר)31/08/2005
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 281/ בתחנת תדלוק מדרגה ג'18/05/2005
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5136הקמת שכונת מגורים אשר תשלים את הרצף התכנוני הקיים מדרום לה.29/09/2005
ירושלים, מטה יהודהתוכניתתמא/ 3/ 29/ אתכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לדרך מס' 39 בקטע מדרך מס' 38 ועד ירושלים.
חדרה, מנשה-אלונה, עמק חפר, שרונים, אליכין, מנשהתוכניתתתל/ 4/ 3/ 6כביש 907/09/2005
נושאמחוז מרכזנושא כללי