ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2004019 מתאריך 09/11/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נס ציונהתוכניתנס/ 113תכנון דרכים, חניות ושטחים ציבוריים פתוחים ומבני ציבור.28/01/1993
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1530תוכנית ממ/ 1530
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 238/ 4תוכנית זמ/ 238/ 4
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1512איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.שינוי יעוד מאזור מגורים א ושצ"פ לאזור מגורים ג28/11/2005
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 238/ 5חלוקת החלקה לשני מגרשים בעלי יעוד אזור מגורים א' בהסכמת הבעלים.
גבעת שמואלבקשה ועדה מקומיתממ/ ש/ 929שמוש חורג לאירועים
דרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 163הפעלת לול רביה באזור שיעודו חקלאי04/09/2006
שורקות, גן רוהתוכניתבר/ 213/ 4אזור תעשיה גן רווה, הגדלת זכויות בניה מ-%120 ל-155% .
לודתוכניתלד/ 163א.תעשיה צפון,שינוי בחלוקת שטחי הבניה המותרים מבלי לשנות את ס"כ השטח המותר לבני27/03/2006
שורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 12שינוי יעוד מגרש המיועד למבני ציבור למגרש המיועד למגורים א'.28/11/2005
שורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 20/ 9תוספת מבנים לאירוח כפרי (כשימושי פל"ח) במגרש למגורים וקביעת זכויות בניה עבורן.
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6158/ אהגדלת שטח הדירות בקומת הקרקע, הגדלה בקומה השניה ע"י תוספת חדרים על הגג.22/03/2007
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 103הגדלת זכויות בניה במגרש.12/01/2006
הוד השרוןבקשה ועדה מקומיתהר/ ש/ 495בית מגורים חד קומתי.
חבל מודיעין, בית נחמיהתוכניתגז/ מק/ 414/ 23הקמת תחנת תדלוק, איחוד וחלוקה, קביעת קוי בנין וקביעת שטח מינימלי למגרש לתחנת ת
נושאסיורסיור בשטח