ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2004024 מתאריך 15/11/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, מע"שתוכניתשד/ 1060/ 2שינוי יעוד קרקע בחלק מחלקה (3 דונם צמודים לכביש) ממגורים 2 למגורים חקלאיי20/12/2005
דרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ 433/ 20.
חבל מודיעין, בארות יצחקתוכניתגז/ 440/ 21/ אשטח מסחרי מיוחד.
גזר, פדיהתוכניתגז/ 5/ 11איחוד וחלוקה בהסכמה שינוי מציבורי למגורים18/05/2005
לב השרון, צור משהתוכניתצש/ 6/ 22/ 31תוכנית צש/ 6/ 22/ 3121/09/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ 2003/ 16שינוי יעוד משטח חקלאי, איחוד וחלוקה, הקלה בקו בנין - צפון פתח-תקווה28/06/2007
טירהתוכניתטר/ 2533ביטול חלק מש.צ.פ והמרתו למגורים ג' ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לדרך.08/02/2005
גזרתוכניתגז/ 156יער שרת - "מרכז שרותים ונופש".15/03/2005
טירהתוכניתטר/ 2601ביטול חלק: מדרך למגורים ג', מש.ב.צ למגורים ג'. קביעת הוראות בניה08/02/2005
נס ציונהתוכניתנס/ 123/ אקרית ויצמן - הרחבת פארק המדע.29/03/2005
רעננהתוכניתרע/ 2002/ יחתוספת אחוזי בניה לשטחים עיקריים, תוספת שטחי שרות.15/03/2005
יבנהתוכניתיב/ 132/ 10/ 1שנוי יעוד משטח צבורי פתוח לשטח לבניני ציבור מיוחד וקביעת שטחים מותרים לבניה.23/06/2005
שורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 146/ 6הפרדת מגרש מגורים א' מחלקה א' של נחלה, קביעת זכויות והוראות בניה.18/05/2005
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 80ממגורים ב' למגורים ג' מיוחד עם תוספת יח"ד ותוספת אחוזי בניה.18/05/2005
רחובותתוכניתרח/ 800/ ב/ 4/ 1ממגורים ב' וש.צ.פ. למגורים ג' מיוחד,יצירת 2 מגרשי בניה למגורים,ומגרש לבנין צבו18/05/2005
שורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 146/ 5הפרדת מגרש מגורים א' מחלקה א' של נחלה, קביעת זכויות והוראות בניה29/03/2005
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתפת/ ש/ 1137/ 1ש.ח. למסחר.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 6/ 83/ 1הרחבת תוואי דרך מאושר, הסדרת יעוד שטח לבנייה ציבורית.28/11/2005
דרום השרון, הוד השרון, פתח תקוה, קסם, ג'לג'וליהתוכניתתממ/ 3/ 10תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 10- נחל ירקון30/04/2008
דרום השרון, מגשימיםתוכניתתממ/ 3/ 26תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז-שינוי מס' 26- מגשימים
נושאמחוז מרכזנושא כללי
פתח תקוהתוכניתתממ/ 3/ 59תכנית מתאר מחוזית-מחוז מרכז-שינוי מס' 59 - צפון א.ת. קרית אריה - פ"ת
תוכניתתמא/ 3/ 79הוספת מחלף על דרך מס' 1 באזור נווה אילן וביטול דרך אזורית מס' 42518/05/2005